«Διαβητικό Χωριό» 4 & 5 Νοεμβρίου 2017, Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα