Ημέρες Υπέρτασης – ΠΕΛΛΑ 2018

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
Ημερομηνία Έναρξης: 16-03-2018
Ημερομηνία Λήξης: 18-03-2018
Τόπος Διεξαγωγής: Kaimak Inn, Άγιος Αθανάσιος

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Ηλεκτρονικό Έντυπο Εγγραφής