Βεβαίωση Εκλογικού Αποτελέσματος ΕΔΕ

Αγαπητά μέλη,

Βρείτε εδώ συνημμένη τη βεβαίωση με τα αποτελέσματα των εκλογών της 18/3/2017 στην ΕΔΕ.