13ο Ετήσιο Κλινικό Φροντιστήριο ΕΜΠαΚΑΝ (21/4/2018, Αίγλη Ζαππείου)

Δείτε εδώ το Επιστημονικό Πρόγραμμα και συμπληρώστε το Δελτίο Εγγραφής σας.