7ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδους Διαβήτη, (9-11/2/2017, Αθήνα)

7ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΟΥΣ ∆ΙΑΒΗΤΗ

9-11 Φεβρουαρίου 2017

Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Διαβάστε εδώ το Επιστημονικό Πρόγραμμα