Αρχή / Πληροφορίες για το κοινό / Αντιδιαβητικά φάρμακα βοηθούν στην απώλεια βάρους

Αντιδιαβητικά φάρμακα βοηθούν στην απώλεια βάρους

(Επιμέλεια: Ιωάννα Ελευθεριάδου)

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια νέα σχετικά κατηγορία αντιδιαβητικών φαρμάκων, οι αγωνιστές των υποδοχέων του GLP-1 (glucagon-like peptide-1), μπορεί να βοηθήσει τους διαβητικούς όσο και τους μη διαβητικούς ασθενείς να χάσουν βάρος.

Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση και μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών, βρέθηκε ότι οι ασθενείς που ελάμβαναν ανάλογο του GLP-1, είτε είχαν διαβήτη είτε όχι, έχασαν περισσότερο βάρος (περίπου 2.9 kg περισσότερο) σε σύγκριση με τους ασθενείς που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο ή άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα. Σε αυτή τη μετα-ανάλυση συμπεριλήφθησαν 25 κλινικές μελέτες με συνολικά 6.411 ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Τα ανάλογα GLP-1 είχαν ευεργετικές επιδράσεις και στη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, στα επίπεδα χοληστερίνης και στο γλυκαιμικό έλεγχο. Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν ναυτία, εμετός και διάρροια.

Πρέπει να επισημάνουμε όμως το γεγονός ότι μέχρι την πραγμάτωση περαιτέρω κλινικών μελετών, τα φάρμακα αυτά δεν έχουν ένδειξη και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την απώλεια βάρους ειδικά σε μη διαβητικούς ασθενείς.

Η μελέτη εμφανίζεται στο τεύχος Ιανουαρίου του British Medical Journal.

Effects of glucagon-like peptide-1 receptor agonists on weight loss: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials.
Vilsbøll T, Christensen M, Junker AE, Knop FK, Gluud LL.
British Medical Journal 2012 Jan;344:d7771. doi: 10.1136/bmj.d7771.

Top