ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση από το ΔΣ της ΕΔΕ προς τα μέλη της – ιδιώτες ιατρούς

Αθήνα, 9/5/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, όπως έχει ήδη δεσμευτεί, θα προχωρήσει στην κατάθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης ακυρώσεως κατά της Γ5α/Γ.Π.οικ. 27049/2019 [ΦΕΚ Β 1357/19.4.2019] Απόφασης του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση τoυ Σακχαρώδη Διαβήτη» κατά το μέρος που με τις μεταβατικές διατάξεις δεν αναγνωρίζεται στους ιατρούς του ιδιωτικού τομέα που έχουν πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης το δικαίωμα κατοχής του τίτλου και αυτοί, υπόκεινται σε μία διακριτική μεταχείριση έναντι των ιατρών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο τομέα.
Όσοι από τα μέλη μας, κατέχουν πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης και επιθυμούν να συμμετέχουν στο δικόγραφο θα πρέπει να αποστείλουν στο email [email protected] τα ακόλουθα:
  1. Δήλωση ότι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους αιτούντες την ακύρωση (επισυνάπτεται αρχείο – κάνετε κλικ εδώ)
  2. Σύντομο CV (1 σελίδα)
  3. Αποστολή σε μορφή PDF του πιστοποιητικού που κατέχουν.

Κατά την εκδίκαση θα ζητηθεί και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Στο δικόγραφο η αρχική σκέψη είναι να συμπεριληφθούν περίπου 50 άτομα, ζήτημα που όμως θα επανεξεταστεί.

Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας.

Διαβάστε εδώ την πρωτότυπη ανακοίνωση