Αρχή / Αρχική Σελίδα / Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα Ερευνητικά Πρωτόκολλα της ΕΔΕ για το 2019, έως τις 15/09/2019.

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα Ερευνητικά Πρωτόκολλα της ΕΔΕ για το 2019, έως τις 15/09/2019.

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής αιτήσεων για τα Ερευνητικά Πρωτόκολλα της ΕΔΕ για το 2019, έως τις 15/09/2019.

Η παράταση υποβολής ισχύει και για τις τρείς (3) κατωτέρω προκηρύξεις:

 

 

Top