Αρχή / Χρήσιμα Προγράμματα / Video με οδηγίες για χρήση πένας

Video με οδηγίες για χρήση πένας

Τα βίντεο που παρουσιάζονται εδώ, προορίζονται για την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων (επαγγελματιών υγείας και ασθενών) στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ένεση της ινσουλίνης. Έχουν πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της ΕΔΕ. Τονίζεται ότι δεν αντικαθιστούν την εκπαίδευση των ασθενών που πρέπει να πραγματοποιείται με την φυσική παρουσία εξειδικευμένου ατόμου υπό συνθήκες προσομοίωσης της όλης διαδικασίας. Τα βίντεο έχουν σκοπό τη συμπλήρωση, εμπέδωση και υπενθύμιση της όλης διαδικασίας. Καθώς υπάρχουν πολλές ινσουλίνες αλλά και αρκετοί τρόποι ένεσης, ο ενδιαφερόμενος καλείται να επιλέξει από μια σειρά παρουσιάσεις, ανάλογα με το εμπορικό σκεύασμα της ινσουλίνης (παρατίθενται παρακάτω αλφαβητικά).

 

Ορισμένες ινσουλίνες μπορούν να χορηγηθούν με περισσότερα του ενός είδη πένας, Έτσι, πρέπει να επιλέξετε, στη δεύτερη στήλη του πίνακα, το είδος της πένας που θέλετε να παρακολουθήσετε.. Η επιλογή γίνεται κατά κανόνα μεταξύ προγεμισμένης πένας (οπότε η ινσουλίνη διατίθεται σε συσκευασία με 5 πένες, έτοιμες για χρήση, που αχρηστεύονται όταν τελειώσουν) και πένας που προσλαμβάνει φιαλίδια, στην οποία τοποθετείται το φιαλίδιο που περιέχει την ινσουλίνη, το οποίο και αλλάζει όταν τελειώσει η ινσουλίνη που περιέχει (σε αυτήν την περίπτωση η ινσουλίνη διατίθεται σε συσκευασία 5 φιαλιδίων και η πένα διατίθεται ξεχωριστά).

 

Τύπος
Ινσουλίνης
Τύπος
Πένας + Video
 Πληροφορίες Ενδεικτική
Φωτογραφία
     
Actrapid NovoPen 4 (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)
Apidra Solostar (video)  (προγεμισμένη πένα μιας χρήσης)
  Clikstar (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)
Humulin Regular     HumaPen Savvio (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)
Humalog Kwikpen (video)  (προγεμισμένη πένα μιας χρήσης)
  HumaPen Savvio (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)
  Humalog Junior Kwikpen Flat  (προγεμισμένη πένα μιας χρήσης)
Humulin M3 HumaPen Savvio (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)
Humulin NPH HumaPen Savvio (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)
Lantus Solostar (video)  (προγεμισμένη πένα μιας χρήσης)
  Clikstar (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)
Levemir FlexPen (video)  (προγεμισμένη πένα μιας χρήσης)  
  NovoPen 4 (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)  
Mixtard 30 NovoPen 4 (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)
Novomix 30 FlexPen (video)  (προγεμισμένη πένα μιας χρήσης)  
  NovoPen 4 (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)
Protaphane   NovoPen 4 (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)
Humalog Mix 25
&
Humalog Mix 50
Kwikpen (video)  (προγεμισμένη πένα μιας χρήσης)
  HumaPen Savvio (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)
Novorapid    FlexPen (video)  (προγεμισμένη πένα μιας χρήσης)  
  NovoPen 4 (video)  (πένα με φιαλίδια που αλλάζουν)  
 

Abasaglar 

 

Kwikpen (Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η Humalog Kwikpen)
Humalog 200
units/ml
Kwikpen (Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η Humalog Kwikpen)
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ
   BD Micro-Fine (video)  
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΛΥΚΑΓΟΝΗΣ
   GlucaGen-Hypokit (video)  
  Συσκευή Ρινικής Γλυκαγόνης (video)
Top