Αρχή / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Ηλεκτρονικά Μαθήματα / 8/5/2013 – Δισκία: Ο ρόλος τους στον θεραπευτικό Αλγόριθμο

8/5/2013 – Δισκία: Ο ρόλος τους στον θεραπευτικό Αλγόριθμο

Webminar της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας με θέμα: «Δισκία: Ο ρόλος τους στον θεραπευτικό Αλγόριθμο», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 8/5/2013.

Παρουσίαση: Σ. Παππάς, Σ. Μπούσμπουλας
Υπεύθυνος: Α.Αλαβέρας

Top