Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Η φαινοφιμπράτη μειώνει την ανάγκη για θεραπευτική αντιμετώπιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας με Laser.

Η φαινοφιμπράτη μειώνει την ανάγκη για θεραπευτική αντιμετώπιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας με Laser.

Fenofibrate Reduces Need for Laser Treatment for Diabetic Retinopathy 

Lancet 2007;  Nov 5; [Epub ahead of print]

Yπεύθυνη επιλογής και προώθησης: Αναστασία Θανοπούλου

Ασθενείς με διαβήτη που λαμβάνουν φαινοφιμπράτη είναι λιγότερο πιθανό να χρειαστούν αγωγή με laser για αμφιβληστροειδοπάθεια, αλλά ο μηχανισμός δράσης του φαρμάκου παραμένει ασαφής. Περίπου 10.000 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που δεν χρειάζονταν υπολιπιδαιμική αγωγή τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν καθημερινά φαινοφιμπράτη ή εικονικό φάρμακο. Μετά από μέση διάρκεια παρακολούθησης περίπου 5 ετών, σημαντικά λιγότερα άτομα από την ομάδα της φαινοφιμπράτης σε σύγκριση με τα άτομα της ομάδας του εικονικού φαρμάκου υπεβλήθησαν σε θεραπεία με laser για αμφιβληστροειδοπάθεια (3.4% έναντι 4.9%). Η διαφορά μεταξύ των ομάδων φάνηκε μέσα στους πρώτους 8 μήνες από την έναρξη της αγωγής. Σε υπομελέτη των ασθενών που υποβλήθηκαν σε συνεχείς φωτογραφίσεις βυθού, η φαινοφιμπράτη φάνηκε να προστατεύει από την πρόοδο της αμφιβληστροειδοπάθειας μόνο τα άτομα που είχαν την επιπλοκή κατά την ένταξη στη μελέτη. Δε διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ επιπέδου λιπιδίων πλάσματος και αμφιβληστροειδοπάθειας. Οι συγγραφείς κάνουν την υπόθεση ότι μάλλον η φαινοφιμπράτη μπορεί να έχει «αντιαποπτωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές δράσεις και ότι μπορεί επίσης να βελτιώνει την αγγειακή υπεραντιδραστικότητα και έτσι να καθυστερήσει την πρόοδο της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και την ανάγκη για θεραπεία με laser».

 

Top