Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Why does Joomla! 1.5 use UTF-8 encoding?

Why does Joomla! 1.5 use UTF-8 encoding?

Top