Αρχή / Αρχική Σελίδα / Έκτακτη Ανακοίνωση για την αδυναμία διεξαγωγής της Γεν. Συνέλευσης της ΕΔΕ

Έκτακτη Ανακοίνωση για την αδυναμία διεξαγωγής της Γεν. Συνέλευσης της ΕΔΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της με Αρ.πρωτ.1444/07-09-2020 επιστολής της ΕΔΕ, σας επιβεβαιώνουμε τη διενέργεια του 18ου Πανελλήνιου Διαβητολογικού Συνεδρίου, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί σε πλήρη εναρμόνιση με τα εξαγγελθέντα μέτρα προστασίας, ισχύοντα από 16 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων σε οποιοδήποτε  Συνέδριο, με φυσική παρουσία, ανέρχεται σε 50 άτομα.

Όπως σας έχει γνωστοποιηθεί με την ανωτέρω επιστολή μας, οι καθ’ υπέρβαση του αριθμού αυτού συνάδελφοι, θα μπορούν να συμμετάσχουν/παρακολουθήσουν το Συνέδριο διαδικτυακά μέσω της προβλεπόμενης, για τον σκοπό αυτό, ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Το συνεργαζόμενο με την εταιρεία PCO Congress World, έχει ήδη προχωρήσει στην έγκαιρη αποστολή όλων των απαραίτητων οδηγιών προς τους συμμετέχοντες, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους.

Σχετικά με τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και δεδομένου ότι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ηλεκτρονική διενέργειά της, το ΔΣ απηύθυνε έγγραφο προς τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενημερωθεί για την σύννομη συμμετοχή των μελών μας, με φυσική παρουσία, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.

Με απαντητικό έγγραφο, το Συντονιστικό Κέντρο για SARS-CoV-2 του Υπουργείου Υγείας, επισημαίνει ότι το μέτρο των 50 ατόμων ισχύει και για την διεξαγωγή της ΓΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα και με την γνώμη της νομικής συμβούλου της ΕΔΕ, σας γνωρίζουμε ότι υπό τις υφιστάμενες συνθήκες και το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, καθίσταται ανέφικτη -για λόγους αναγόμενους σε εξωγενείς παράγοντες και έχοντες χαρακτηριστικά ανωτέρας βίας- η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της εταιρείας μας, όπως είχε προγραμματισθεί, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι έκτακτες συνθήκες που διανύουμε.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

 

Με προσωπικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Για την ΕΔΕ

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Γ. Δημητριάδης Α. Μελιδώνης

 

 

Top