Αρχή / Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

 

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1975 και επί 46 χρόνια υπηρετεί με συνέπεια όλες τις διαχρονικές επιστημονικές αξίες, ήτοι γνώση, εμπειρία, έρευνα, εκπαίδευση, γεγονός το οποίο την κατατάσσει σε σημαντικότατο θεσμικό παράγοντα της ιατρικής κοινότητας, και ειδικότερα της Διαβητολογίας στη χώρα μας.

Με βάση το καταστατικό της, οι σκοποί λειτουργίας της ΕΔΕ είναι:

  • η επιστημονική έρευνα και μελέτη του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του και η εν γένει προαγωγή της Διαβητολογίας στην Ελλάδα,
  • η προβολή των πορισμάτων της έρευνας στον Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνή επιστημονικό χώρο,
  • η συνεχής επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στις επιστημονικές εξελίξεις που αφορούν την πρόληψη, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την παρακολούθηση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη,
  • η ενημέρωση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου όσον αφορά τη νόσο και τις επιπλοκές της,
  • η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας με σκοπό τη χάραξη στρατηγικής για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη στήριξη των ατόμων με διαβήτη από τις κοινωνικές δομές και το σύστημα υγείας της χώρας, αλλά και για την πρόληψη του Σακχαρώδους Διαβήτη σε εθνικό επίπεδο.

 


 

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας,

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των λειτουργών υγείας που έχουν ενδιαφέρον κλινικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό για το Σακχαρώδη Διαβήτη. Συμμετέχει στη διαμόρφωση – αντιμετώπιση των προκλήσεων τις νέας εποχής, αλλά και αξιοποιεί τα σύγχρονα εργαλεία για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στα μέλη της. Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, ως Εταιρεία επίσημης εξειδίκευσης, έχει λόγο παρέμβασης σε όλα τα δρώμενα, σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας, Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Συνεργάζεται τόσο με Επιστημονικές Εταιρείες με συναφή ενδιαφέροντα όσο και με Ομοσπονδίες-Συλλόγους ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη .

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία ενθαρρύνει τη συνεχή επιμόρφωση – δια βίου εκπαίδευση, καθώς και τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της. Είναι αρωγός σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που περιθάλπουν άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Προάγει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξομαλυνθούν προβλήματα σχετικά με την εξειδίκευση νέων ιατρών στο Διαβήτη και τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη στελέχωση των Διαβητολογικών Ιατρείων & Κέντρων της χώρας.

Δραστηριοποιείται ώστε να θεσπισθούν προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης του πληθυσμού γενικά, αλλά και όλα τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Στην προσπάθεια αυτή, κανένας δεν περισσεύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκλεγμένο σώμα που προσλαμβάνει ιδέες – προτάσεις από τα μέλη και τις υλοποιεί με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας μας.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Αναστασία Μαυρογιαννάκη
Πρόεδρος ΕΔΕ


 

Διαβάστε επίσης:

 

Top