Αρχή / Archive by category "Βιβλιογραφική Ενημέρωση"

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, ηπατική ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικός καρκίνος σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος: μετα-ανάλυση μεμονωμένων μελετών με δεδομένα από συμμετέχοντες

research
Daniel Q Huang, Nabil Noureddin, Veeral Ajmera, Maral Amangurbanova, Ricki Bettencourt, Emily Truong, Tolga Gidener, Harris Siddiqi, Abdul M Majzoub, Tarek Nayfeh, Nobuharu Tamaki, Namiki Izumi, Masato Yoneda, Atsushi Nakajima, Ramazan Idilman, Mesut Gumussoy, Digdem Kuru Oz, Ayse Erden, Alina M Allen, Mazen Noureddin, Rohit Loomba Lancet Gastroenterol Hepatol. 2023 Sep;8(9):829-836. DOI: 1...
Διαβάστε περισσότερα...

Συσχετίσεις μεταξύ καρκίνου και αντιδιαβητικών φαρμάκων: μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των δεδομένων της τελευταίας δεκαετίας

research
Yixian Chen, Fidela Mushashi, Surim Son, Parveen Bhatti, Trevor Dummer, Rachel A Murphy Scientific Reports 2023 Vol. 13 Issue 1 Pages 11844 DOI: 10.1038/s41598-023-38431-z   Σκοπός Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του διαβήτη ενδέχεται να τροποποιούν τον κίνδυνο για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ ...
Διαβάστε περισσότερα...

Μελέτη συσχέτισης της κατανάλωσης σακχαρούχων ποτών και ποτών με προσθήκη τεχνητών γλυκαντικών με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του ήπατος και αυξημένη θνησιμότητα στη χρόνια ηπατική νόσο

research
Longgang Zhao, Xinyuan Zhang, Mace Coday, David O. Garcia, Xinyi Li, Yasmin Mossavar-Rahmani, Michelle J. Naughton, Melissa Lopez-Pentecost, Nazmus Saquib, Aladdin H. Shadyab, Michael S. Simon, Linda G. Snetselaar, Fred K. Tabung, Deirdre K. Tobias, Trang VoPham, Katherine A. McGlynn, Howard D. Sesso, Edward Giovannucci, JoAnn E. Manson, Frank B. Hu,, Lesley F. Tinker, Xuehong Zhang JAMA. 2023;...
Διαβάστε περισσότερα...

Ο ημερήσιος αγωνιστής GLP-1 υποδοχέα Orforglipron σε ενήλικες με παχυσαρκία

research
Wharton S, Blevins T, Connery L, et al. Daily Oral GLP-1 Receptor Agonist Orforglipron for Adults with Obesity [published online ahead of print, 2023 Jun 23]. N Engl J Med. 2023;10.1056/NEJMoa2302392. doi:10.1056/NEJMoa2302392   Η παχυσαρκία είναι μείζων παράγοντας κινδύνου νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Περισσότερα δεδομένα απαιτούνται για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλ...
Διαβάστε περισσότερα...

Η εβδομαδιαία χορήγηση Icodec έναντι της γλαργινικής ινσουλίνης U100 σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 χωρίς προηγούμενη ινσουλινοθεραπεία

research
Rosenstock J, Bain SC, Gowda A, et al. Weekly Icodec versus Daily Glargine U100 in Type 2 Diabetes without Previous Insulin. N Engl J Med. 2023;389(4):297-308. doi:10.1056/NEJMoa2303208   Η ινσουλίνη icodec είναι ένα ανάλογο ινσουλίνης χορηγούμενο άπαξ εβδομαδιαίως για την αντιμετώπιση του διαβήτη. Διεξήχθη μια ανοιχτή, treat-to-target μελέτη φάσης 3α, διάρκειας 78 εβδομάδων (συμπερι...
Διαβάστε περισσότερα...

Ο τριπλός ορμονικός αγωνιστής ρετατρουτίδη στην παχυσαρκία – Μια μελέτη φάσης 2

research
Jastreboff AM, Kaplan LM, Frías JP, et al. Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity - A Phase 2 Trial. N Engl J Med. 2023;389(6):514-526. doi:10.1056/NEJMoa2301972   Η ρετατρουτίδη (LY3437943) είναι ένας αγωνιστής των υποδοχέων GIP, GLP-1 και γλυκαγόνης. Η δοσοεξαρτώμενη δράση της, οι ανεπιθύμητες ενέργειες, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της για τη θεραπεία της παχυ...
Διαβάστε περισσότερα...

Plant-Based Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2

research
Ντοά Ευαγγελία1, Παπαμιχάλη Ισιδώρα1, Σημαντηράκη Μαρία1 1Τμήμα Διατροφής, ΓΝΑ Λαϊκό   Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) αποτελεί μία παγκόσμια επιδημία, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στα αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας. Ο επιπολασμός του διαβήτη έχει ανέλθει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες λόγω αλλαγών στην διατροφική συμπεριφορά των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, η μειωμένη κατανάλ...
Διαβάστε περισσότερα...

Eπίπτωση, σοβαρότητα και εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 στους νέους κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου έτους της πανδημίας Covid-19

research
Sabitha Sasidharan Pillai et al. Diabetes Care 2023;46:953–958   ΣΚΟΠΟΣ Η περιγραφή της επίδρασης της πανδημίας Covid-19 στην επίπτωση και εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 στα παιδιά. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Αναδρομική ανασκόπηση του ιατρικού μητρώου των νέων με νεοεμφανιζόμενο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για σύγκριση της περιόδου πριν την πανδημία (1 Ιανουαρίου 2017-29 Φεβ...
Διαβάστε περισσότερα...
Top