Αρχή / Αρχική Σελίδα / Ανακοίνωση Κινήτρων Επικουρικών Ιατρών (Κέντρο Υγείας Μήλου)

Ανακοίνωση Κινήτρων Επικουρικών Ιατρών (Κέντρο Υγείας Μήλου)

2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

  1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ με την 75/2019 (ΑΔΑ: ΨΜ9Χ7ΛΞ-ΒΥΖ) απόφασή της επιχορηγεί με 450ε μηνιαίως, για όλη την 3ετή του θητεία 1(έναν) Επικουρικό Ιατρό για το ΚΥ Μήλου.
  2. Ο ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ επιχορηγεί με 400ε μηνιαίως τους Επικουρικούς Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, που θα επιλέξουν να εργαστούν στο Κέντρο Υγείας Μήλου. Οι ιατροί προσλαμβάνονται άμεσα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Το Κ.Υ. ενδιαφέρεται να προσλάβει:

  • 1(έναν) ιατρό ειδικότητας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
  • 1(έναν) ιατρό ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • 1(έναν) ιατρό ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Όποιοι ενδιαφέρονται αρκεί να καταθέσουν αίτηση εγγραφής (ή να τροποποιήσουν προϋπάρχουσα αίτησή τους) στον κατάλογο επικουρικών ιατρών της 2ης ΥΠΕ εκδηλώνοντας 1η προτίμηση για το Κ.Υ. Μήλου.

Να σημειωθεί ότι το Κ.Υ. Μήλου εδράζεται σε άγονη Α΄ περιοχή, οπότε η προϋπηρεσία σε αυτό προσμετράται διπλά σε κρίσεις για τις μόνιμες θέσεις Ιατρών ΕΣΥ.

Πληροφορίες:

  • Μακρής Κων/νος, Πρόεδρος Διοικ. Επιτροπής Κ.Υ. Μήλου, Τηλ. 6972 248790
  • Βαλλά Ευμορφία, Επιστ. Δ/τρια Κ.Υ. Μήλου, Τηλ. 6937 327966
Top