Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Ανανέωση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της ADA 2019

Ανανέωση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών της ADA 2019

  1. Νέα διεθνής συναινετική έκθεση σχετικά με τη συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης (CGM) για στόχους «χρόνος εντός εύρους στόχου γλυκόζης».
  2. Μετά τα αποτελέσματα της μελέτης REWIND (η οποία έδειξε ότι η dulaglutide μείωσε τον κίνδυνο για μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου, μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιαγγειακό θάνατο σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο), η Dulaglutide αναγνωρίζεται πλέον μεταξύ άλλων αγωνιστών GLP1 που έχουν επιδείξει μακροαγγειακά οφέλη σε άτομα με διαβήτη τύπου 2.
  3. Μετά την σχετική έγκριση από το αμερικανικό FDA, συμπεριλαμβάνεται πλέον στις οδηγιες η άδεια για χρήση της ενέσιμης λιραγλουτίδης σε παιδιά κ εφήβους με διαβήτη τύπου 2 ηλικίας 10 ετών και άνω.  Πρόκειται για το πρώτο μη ινσουλινικό φάρμακο που εγκρίθηκε για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 σε παιδιατρικό πληθυσμό από το 2000.

http://www.diabetes.org/newsroom/press-releases/2019/updates-standards-medical-care.html

Top