Αρχή / Αρχική Σελίδα / Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την εγγραφή ιατρών-μελών της ΕΔΕ στο ATTD 2023

Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την εγγραφή ιατρών-μελών της ΕΔΕ στο ATTD 2023

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία στα πλαίσια των καταστατικών και εκπαιδευτικών σκοπών της, με στόχο τη συνεχή επιμόρφωση των μελών της, προκηρύσσει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την εγγραφή  ιατρών – μελών της με αποδεδειγμένη ενασχόληση με τον Σακχαρώδη Διαβήτη και την Τεχνολογία και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, προκειμένου να παρακολουθήσουν διαδικτυακά το 16th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), 22-25 Φεβρουαρίου 2023, το οποίο θα διεξαχθεί υβριδικά στο Βερολίνο.

Παρακαλούμε πολύ όπως μας γνωρίσετε πιθανή εκδήλωση ενδιαφέροντος στο info@ede.gr έως και τις 22-01-2023, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Θα συνεκτιμηθούν αφενός η ενεργός ενασχόληση με την τεχνολογία στον διαβήτη, αφετέρου η για πρώτη φορά συμμετοχή στο συνέδριο μέσω κάλυψης από την ΕΔΕ.

Με εκτίμηση

 

Για το ΔΣ της ΕΔΕ

Top