Αρχή / Εκδηλώσεις ΕΔΕ / Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, “Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας και των Ηλεκτρολυτών: Από τη Θεωρία στην Πράξη” – 22- 24 Ιανουαρίου, 2016, Ιωάννινα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, “Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας και των Ηλεκτρολυτών: Από τη Θεωρία στην Πράξη” – 22- 24 Ιανουαρίου, 2016, Ιωάννινα

Top