Αρχή / Εκδηλώσεις ΕΔΕ / Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΔΕ (Καβάλα, 17/2/2018)

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΔΕ (Καβάλα, 17/2/2018)

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΔΕ: “Σακχαρώδης Διαβήτης: Εφαρμόζοντας τις νέες γνώσεις στην καθημερινή κλινική πράξη”.

Καβάλα, 17/2/2018, Ξενοδοχείο LUCY

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Top