Αρχή / Αρχική Σελίδα / Επείγουσα ενημέρωση: Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής 18ου Πανελλήνιου Διαβητολογικού Συνεδρίου

Επείγουσα ενημέρωση: Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής 18ου Πανελλήνιου Διαβητολογικού Συνεδρίου

Αθήνα, 11/03/2020
Αρ.πρωτ.1398

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας αποφάσισε σήμερα ομόφωνα την αναστολή της διεξαγωγής του 18ου Πανελλήνιου Διαβητολογικού Συνεδρίου (18-21 Μαρτίου 2020) καθώς και της προγραμματισμένης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (21/03/2020), σε εναρμόνιση με τα εξαγγελθέντα από το Υπουργείο Υγείας προληπτικά μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, ήτοι για λόγους ανωτέρας βίας και δημόσιας υγείας.

Στα πλαίσια αυτά σας γνωρίζουμε ότι η προβλεπόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι από Τετάρτη 16 έως και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 στο Ξενοδοχείο Hilton Athens.

Αναφορικά με την σύγκληση της ΓΣ, το ΔΣ θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση των μελών.

Top