Αρχή / Αρχική Σελίδα / Επιχορηγήσεις 5 νέων ιατρών για το συνέδριο του EASD 2020

Επιχορηγήσεις 5 νέων ιατρών για το συνέδριο του EASD 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, υλοποιώντας  έναν από τους βασικούς καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας, να στηρίζει τους νέους επιστήμονες και  μετά από ομόφωνη πρότασή του και έγκριση από τη 45η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα τρόπο οικονομικής επιβράβευσης για συμμετοχή στα διεθνή διαβητολογικά συνέδρια, με αυτόν της επιχορήγησης πέντε (5) νέων ιατρών για το συνέδριο του EASD 2020 (κάλυψη εγγραφής, εξόδων μετάβασης και διαμονής).

 Προϋποθέσεις επιχορήγησης:       

  • Να είναι ηλικίας έως και 45 ετών
  • Να είναι τακτικά, ενεργά μέλη της  ΕΔΕ (ταμειακώς τακτοποιημένα)

Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση στην ΕΔΕ για την επιχορήγηση στο συνέδριο EASD (κατεβάστε την από εδώ σε .doc)
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα που να αποδεικνύει την ενασχόλησή του αιτούντα με τον ΣΔ
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει λάβει, ούτε θα λάβει άλλη επιχορήγηση για την συμμετοχή του στο ανωτέρω συνέδριο, από οποιαδήποτε πηγή (π.χ. φαρμακευτική εταιρεία ή άλλη πηγή).
  • Abstract της εργασίας (στην περίπτωση που έχει κατατεθεί εργασία στο EASD)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών είναι: έως  την Τετάρτη 01/04/2020 (ημερομηνία λήξης της κατάθεσης Abstract στο EASD)

Παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη ότι θα δοθεί προτεραιότητα στους υποψηφίους που έχουν εργασία προς παρουσίαση, η οποία  θα γίνει αποδεκτή  από το EASD.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις οι οποίες πληρούν τις ζητούμενες προϋποθέσεις  είναι περισσότερες από τις προβλεπόμενες, θα δοθεί προτεραιότητα  ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων στην ΕΔΕ.

Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον Πρόεδρο της ΕΔΕ και θα αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λαμβάνει την τελική απόφαση.

 

Top