Αρχή / Πληροφορίες για το κοινό / Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με διαβήτη

Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με διαβήτη

ÅÊÈÅÓÇ ÄÉÏÍÕÓÉÁ 2005.Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ και ιδιαίτερα η κατανάλωση κρασιού, μπορεί να συνδέεται με μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων και με μείωση της θνησιμότητας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Οι ερευνητές μελέτησαν στοιχεία από τους συμμετέχοντες της κλινικής μελέτης ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified-Release Controlled Evaluation). Ως καρδιαγγειακά συμβάματα ορίστηκαν ο καρδιαγγειακός θάνατος, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ως μικροαγγειακές επιπλοκές ορίστηκαν η νέα διάγνωση ή επιδείνωση υπάρχουσας νεφροπάθειας ή αμφιβληστροειδοπάθειας. Κατά τη μέση διάρκεια παρακολούθησης των 5 ετών, περίπου 1.000 συμμετέχοντες (9% των συμμετεχόντων) απεβίωσαν, 1.100 ασθενείς (10% των συμμετεχόντων) εμφάνισαν καρδιαγγειακό σύμβαμα και περισσότεροι από 1.100 ασθενείς (10% των συμμετεχόντων) εμφάνισαν μικροαγγειακές επιπλοκές.

Οι συμμετέχοντες που ανέφεραν μέτρια κατανάλωση αλκοόλ εμφάνισαν λιγότερα καρδιαγγειακά συμβάματα, λιγότερες μικροαγγειακές επιπλοκές και μείωση θνησιμότητας από κάθε αιτία σε σύγκριση με εκείνους που δεν ανέφεραν κατανάλωση αλκοόλ. Μεγαλύτερα οφέλη παρατηρήθηκαν στους συμμετέχοντες που έπιναν ως επί το πλείστον κρασί. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες που ανέφεραν μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ είχαν δοσοεξαρτώμενη αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων και αύξηση της θνησιμότητας από κάθε αιτία σε σύγκριση με εκείνους που δεν ανέφεραν κατανάλωση αλκοόλ.

Η μελέτη εμφανίζεται στο τεύχος Φεβρουαρίου του Diabetes Care.

The Relationship Between Alcohol Consumption and Vascular Complications and Mortality in Individuals With Type 2 Diabetes Mellitus.

Blomster JI, Zoungas S, Chalmers J, Li Q, Chow CK, Woodward M, Mancia G, Poulter N, Williams B, Harrap S, Neal B, Patel A, Hillis GS.

Diabetes Care. 2014 Feb 27. [Epub ahead of print]

 

Επιμέλεια: Ιωάννα Ελευθεριάδου

 

Top