Αρχή / Πληροφορίες για το κοινό / Η υπνική άπνοια μπορεί να σχετίζεται με πτωχή γλυκαιμική ρύθμιση

Η υπνική άπνοια μπορεί να σχετίζεται με πτωχή γλυκαιμική ρύθμιση

ypnosΗ υπνική άπνοια μπορεί να επιδεινώσει τον γλυκαιμικό έλεγχο σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 διαταράσσοντας ένα από τα στάδια του ύπνου, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. Η υπνική άπνοια είναι μια διαταραχή στη λειτουργία της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου και χαρακτηρίζεται από επεισόδια αναπνευστικών παύσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού του οξυγόνου στο αίμα των ασθενών. Είναι γνωστό ότι η υπνική άπνοια σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, ενώ οι πιο σοβαρές περιπτώσεις υπνικής άπνοιας σχετίζονται με χειρότερο έλεγχο του σακχάρου αίματος σε ασθενείς με διαβήτη. Η βασική θεραπεία της υπνικής άπνοιας είναι η μάσκα συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών CPAP (continuous positive airway pressure) κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Στη μελέτη συμμετείχαν 115 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μέσης ηλικίας 55 ετών, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε μελέτη ύπνου και υπολογίσθηκε ο δείκτης άπνοιας-υπόπνοιας (ΑΗΙ, apnea-hypopnea index). Τιμές δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας 5-14 θεωρήθηκαν ενδεικτικές ήπιας βαρύτητας υπνικής άπνοιας, τιμές 15-29 μέτριας βαρύτητας και ≥30 σοβαρής υπνικής άπνοιας. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση ο δείκτης άπνοιας-υπόπνοιας κατά τη διάρκεια του ύπνου REM (rapid eye movement), δηλαδή του σταδίου του ύπνου που χαρακτηρίζεται από γρήγορες κινήσεις των οφθαλμών και κυριαρχεί τις πρωινές ώρες του ύπνου, σχετίστηκε με αυξημένα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, δηλαδή χειρότερο γλυκαιμικό έλεγχο. Αντίθετα, ο δείκτης άπνοιας-υπόπνοιας κατά τη διάρκεια του ύπνου non-REM, που κυριαρχεί τις πρώτες ώρες του ύπνου, δε φάνηκε να σχετίζεται με τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι πολλοί ασθενείς αφαιρούν τη μάσκα CPAP στη μέση της νύχτας μετά από 4 ώρες χορήγησης οξυγόνου, συνήθως επειδή αισθάνονται άβολα. Τα αποτελέσματα της μελέτης τονίζουν τη σημασία της τοποθέτησης της μάσκας CPAP για περισσότερες ώρες και βασικά κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για το μακροχρόνιο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

 

Η μελέτη εμφανίζεται στο τεύχος Φεβρουαρίου του Diabetes Care.

Association of obstructive sleep apnea in rapid eye movement sleep with reduced glycemic control in type 2 diabetes: therapeutic implications.

Grimaldi D, Beccuti G, Touma C, Van Cauter E, Mokhlesi B.

Diabetes Care. 2014 Feb;37(2):355-63. doi: 10.2337/dc13-0933. Epub 2013 Oct 7.

 

Επιμέλεια: Ιωάννα Ελευθεριάδου

 

 

Top