Αρχή / Καλωσόρισμα – μήνυμα Προέδρου ΕΔΕ

Καλωσόρισμα – μήνυμα Προέδρου ΕΔΕ

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας,

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των λειτουργών υγείας που έχουν ενδιαφέρον κλινικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό για το Σακχαρώδη Διαβήτη. Συμμετέχει στη διαμόρφωση – αντιμετώπιση των προκλήσεων τις νέας εποχής, αλλά και αξιοποιεί τα σύγχρονα εργαλεία για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στα μέλη της. Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, ως Εταιρεία επίσημης εξειδίκευσης, έχει λόγο παρέμβασης σε όλα τα δρώμενα, σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας, Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Συνεργάζεται τόσο με Επιστημονικές Εταιρείες με συναφή ενδιαφέροντα όσο και με Ομοσπονδίες-Συλλόγους ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία ενθαρρύνει τη συνεχή επιμόρφωση – δια βίου εκπαίδευση, καθώς και τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της. Είναι αρωγός σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που περιθάλπουν άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Προάγει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξομαλυνθούν προβλήματα σχετικά με την εξειδίκευση νέων ιατρών στο Διαβήτη και τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη στελέχωση των Διαβητολογικών Ιατρείων & Κέντρων της χώρας.Δραστηριοποιείται ώστε να θεσπισθούν προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης του πληθυσμού γενικά, αλλά και όλα τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Στην προσπάθεια αυτή, κανένας δεν περισσεύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκλεγμένο σώμα που προσλαμβάνει ιδέες – προτάσεις από τα μέλη και τις υλοποιεί με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας μας.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Αναστασία Μαυρογιαννάκη
Πρόεδρος ΕΔΕ

Top