Αρχή / Αρχική Σελίδα / Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΔΕ για τη διαχείριση των ατόμων με ΣΔ – 2020 (6η Έκδοση)

Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΔΕ για τη διαχείριση των ατόμων με ΣΔ – 2020 (6η Έκδοση)

“Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) από το 1975 και επί 45 συνολικά χρόνια προάγει με μεθοδικότητα και συνέπεια την εκπαίδευση και τη γνώση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ).

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την 6η επικαιροποιημένη έκδοση των «Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη Διαχείριση των ατόμων με ΣΔ».

Top