Αρχή / Αρχική Σελίδα / Μαθήματα από την πανδημία του COVID-19

Μαθήματα από την πανδημία του COVID-19

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΣ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ!

Διαταραχές που προκλήθηκαν από την τρέχουσα πανδημία, όπως περιοριστικά μέτρα κλειδώματος στο σπίτι, τροποποίηση των συνθηκών διαβίωσης και ανεπαρκής πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας έχουν επιφέρει τεράστια επιβάρυνση στα άτομα που ζουν με διαβήτη. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει επίσης ότι τα άτομα που ζουν με διαβήτη διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών από το COVID-19 και οι αριθμοί δείχνουν δυστυχώς τάση των ατόμων που ζουν με διαβήτη και προσβάλλονται από τη νόσο να είναι πιθανότερο να νοσηλευτούν, με δυνητικά χειρότερα αποτελέσματα.

Η πανδημία του COVID-19 έχει αναδείξει αδυναμίες στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη, και πρέπει τώρα να αντληθούν διδάγματα για να ξεκινήσει η οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και πιο ανθεκτικού οικοσυστήματος διαβήτη.

Για να χαρτογραφήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ζουν με διαβήτη και οι συγγενείς/φροντιστές τους, αλλά και για να αναδείξει τις καινοτόμες δράσεις και λύσεις που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, η IDF Europe ξεκινά τώρα δύο ερευνητικά ερωτηματολόγια για να συγκεντρώσει τις απόψεις και τις προοπτικές τόσο των ατόμων που ζουν με διαβήτη όσο και των επαγγελματιών  υγείας. Οι έρευνες είναι προς το παρόν διαθέσιμες σε 9 γλώσσες.

Η συμβολή σας, ως άτομο που ζει με διαβήτη, επαγγελματίες του τομέα της υγείας και/ή Διαβητολογική Εταιρεία είναι το κλειδί που θα μας επιτρέψει να δράσουμε και να αναπτύξουμε ένα σύνολο συστάσεων πολιτικής που θα παρουσιάσουμε στους εθνικούς και πανευρωπαϊκούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σε άλλους σχετικούς φορείς ενδιαφερόμενους για τον διαβήτη, προκειμένου να:

  • Προετοιμαστούν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και η διαβητολογική κοινότητα να αντιμετωπίσουν καλύτερα ένα πιθανό δεύτερο κύμα COVID-19 και άλλες καταστάσεις έκτακτων υγειονομικών αναγκών στο μέλλον
  • Να χρησιμοποιηθούν οι εμπειρίες των ανθρώπων που ζουν με διαβήτη και των επαγγελματιών υγείας κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 για να επιτευχθεί μια μακροχρόνια, συστηματική αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης της φροντίδας του διαβήτη
  • Να εξασφαλίσει ότι ο διαβήτης παραμένει υψηλή προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες υγείας ανά πάσα στιγμή

Για να συμμετάσχετε συμπληρώστε την έρευνα για τον διαβήτη και το Covid-19 στη διεύθυνση https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/covid-19.html

 

Top