Αρχή / Αρχική Σελίδα / Μεταβατικές διατάξεις για τις προϋποθέσεις λήψης του Τίτλου Εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Μεταβατικές διατάξεις για τις προϋποθέσεις λήψης του Τίτλου Εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΦΕΚ Β’ 1357, 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την απονομή του τίτλου εξειδίκευσης από τους συναδέλφους που πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση το παραπάνω αναφερόμενο ΦΕΚ.

 

Να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη (πιστοποιητικό ΚΕΣΥ-Υπουργείου)
  • Αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας παθολογίας ή παιδιατρικής
  • Πιστοποιητικό υπηρεσίας και λειτουργίας στο Διαβητολογικό Κέντρο ή Διαβητολογικό Ιατρείο ( Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και προϋπηρεσίας στο Διαβητολογικό Κέντρο ή Ιατρείο από τις διοικητικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου), όπως επίσης και Πιστοποιητικό υπηρεσιακής λειτουργίας στο Διαβητολογικό Κέντρο ή Διαβητολογικό Ιατρείο από τον υπεύθυνο του κέντρου/ιατρείου.

Να καταθέσετε τα απαραίτητα αυτά έγγραφα και πιστοποιητικά στη Διεύθυνση Ιατρών Επιστημόνων  και Επαγγελματιών Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας.

(Πληροφορίες κα Καψάλη, τηλ. 2132161630, 2132161520)

Top