Αρχή / Αρχική Σελίδα / Νέα εξέταση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης

Νέα εξέταση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης

Αξιότιμοι κύριοι,/ες

Με χαρά σας ενημερώνουμε για τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν στη διάγνωση του σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2 με τη νέα εξέταση «Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης HbA1c» από την Abbott Laboratories Ελλάς.

Οι έως σήμερα διαθέσιμες μεθοδολογίες για την πραγματοποίηση της εξέτασης Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης αφορούσαν μόνο την παρακολούθηση (Monitoring) των επιπέδων HbA1c και σε καμία περίπτωση την εφαρμογή τους για τη διάγνωση (Diagnosis) του σακχαρώδους Διαβήτη, καθώς δεν είναι πιστοποιημένες από το NGSP2 (National Glycohemoglobin Standardization Program).

Σήμερα, ο συνήθης τρόπος διάγνωσης του σακχαρώδους Διαβήτη βασίζεται στα αποτελέσματα της γλυκόζης νηστείας και ως επί το πλείστον στη διαδικασία ανοχής γλυκόζης, η οποία απαιτεί πολύωρη αναμονή των ασθενών για τις αλλεπάλληλες αιμοληψίες, ενώ υπόκειται σε πιθανά σφάλματα, όπως:
• Προαναλυτικά (σφάλματα χειρισμού και προετοιμασίας δείγματος – αιμολύματος).
• Αναλυτικά (παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εξέτασης γλυκόζης αίματος).

Η νέα εξέταση «Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης HbA1c» από την Abbott Laboratories Ελλάς, χρησιμοποιείται στη διάγνωση (όπως και για την παρακολούθηση) του σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2, για την αναγνώριση ασθενών που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης σακχαρώδους Διαβήτη (προδιαβήτης) και για την παρακολούθηση του μακροπρόθεσμου ελέγχου της γλυκόζης αίματος σε άτομα με σακχαρώδη Διαβήτη.

1. Είναι πιστοποιημένη από το NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program).
2. Είναι προτυποποιημένη κατά IFCC4 (International Federation of Clinical Chemistry)
3. Είναι ιχνηλάσιμη από την μελέτη DCCT (Diabetes Control and Complications Trial)

Δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της διαχείρισης των ασθενών σας, τόσο από πλευράς αναμονής για την εκτέλεση των παραδοσιακών μεθόδων διάγνωσης, όσο και από πλευράς εγκυρότητας αποτελεσμάτων, μειώνοντας παράλληλα και τις αντίστοιχες δαπάνες συνολικής διαχείρισης αυτών των ασθενών, διότι:

• Διατίθεται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και εργαστήρια και εφαρμόζεται σε επιδαπέδιους βιοχημικούς αναλυτές Architect της Abbott Laboratories Ελλάς.
• Εφαρμόζεται απ’ ευθείας σε ολικό αίμα (γενική αίματος), χωρίς την προετοιμασία αιμολύματος, μειώνοντας τις πιθανότητες προαναλυτικού σφάλματος.
• Ενζυματική μέθοδος, δεν παρεμποδίζεται από κλάσματα αιμοσφαιρίνης όπως S, C, D, A2 και E.
• Διαθέτει εξαιρετικά αναλυτικά χαρακτηριστικά:

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση της εξέτασης απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Abbott Laboratories Ελλάς (Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος, Τ.Κ. 17456, Τηλ.: 2109985222).

 

Διαβάστε περίσσότερα στην επίσημη ανακοίνωση της Abbott

 

Top