Αρχή / Αρχική Σελίδα / Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΕ

Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΕ

Αξιότιµοι Συνάδελφοι,

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι από τις εκλογές της 22ης Μαρτίου 2015 προέκυψε το νέο Διοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας,  το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ιωάννης Ιωαννίδης
Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Λαναράς
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Παπάνας
Ταμίας: Αλέξανδρος Καμαράτος
   
   
Μέλη: Ανδριανή Βαζαίου
  Κωνσταντίνος  Μακρυλάκης
  Αναστασία Μαυρογιαννάκη
  Ιωάννης  Ντούπης
  Αλέξιος Σωτηρόπουλος
Top