Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Οι αισθητήρες γλυκόζης στον εγκέφαλο παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της προκαλούμενης από τη γλυκόζη έκκρισης ινσουλίνης από το πάγκρεας

Οι αισθητήρες γλυκόζης στον εγκέφαλο παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της προκαλούμενης από τη γλυκόζη έκκρισης ινσουλίνης από το πάγκρεας

Osundiji M, Lam D, Shaw J et al. Brain Glucose Sensors Play a Significant Role in the Regulation of Pancreatic Glucose-Stimulated Insulin Secretion. Diabetes 2012; 61 : 321-328.

Καθώς οι ασθενείς οδηγούνται από την υγεία στο διαβήτη τύπου 2, η προκαλούμενη από τη γλυκόζη έκκριση ινσουλίνης (glucose-stimulated insulin secretion, GSIS) αρχίζει να διαταράσσεται. Παρότι η GSIS εξαρτάται κυρίως από την απευθείας αίσθηση της ανόδου της γλυκόζης στο αίμα που έχουν τα β-κύτταρα, υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι νευρώνες στον υποθάλαμο ελέγχουν άλλα μονοπάτια σχετικά με τον περιφερικό μεταβολισμό της γλυκόζης. Οι συγγραφείς μελέτησαν το ρόλο του εγκεφάλου στην τροποποίηση της GSIS. Έγινε έγχυση γλυκόζης ή αναστολέων της γλυκοκινάσης στην τρίτη κοιλία κατά τη διάρκεια ενδοφλεβίων δοκιμασιών ανοχής στη γλυκόζη (IVGTTs). Σκοπός ήταν να εξεταστεί η επίδραση της αύξησης ή της μείωσης της αίσθησης της γλυκόζης από τον υποθάλαμο επί της ανοχής στη γλυκόζη και της έκκρισης της ινσουλίνης. Τα τρωκτικά στα οποία εγχύθηκε γλυκόζη χειρίστηκαν καλύτερα τη γλυκόζη, ιδίως τα πρώτα λεπτά της IVGTT, εμφανίζοντας σημαντικά μικρότερη επιφάνεια υπό την καμπύλη τα πρώτα 10 λεπτά (AUC0-10) και αυτό λόγω αύξησης στην έκκριση ινσουλίνης. Αντίθετα, η έγχυση αναστολέων της γλυκοκινάσης επιδείνωνε την ανοχή στη γλυκόζη και μείωνε τη GSIS τα πρώτα λεπτά της IVGTT. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι αισθητήρες γλυκόζης του εγκεφάλου παίζουν σημαντικό ρόλο στη GSIS, ιδίως στην αρχική φάση. Προτείνουν τη χρησιμοποίηση φαρμακολογικών παραγόντων που θα στοχεύουν τα μονοπάτια της αίσθησης γλυκόζης από τον υποθάλαμο για την ενίσχυση της πρώτης φάσης έκκρισης της ινσουλίνης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Top