Ομάδα Εργασίας για τον Παιδικό και Εφηβικό Σακχαρώδη Διαβήτη

Συντονιστική Επιτροπή:

  • Χρήστος Μπαρτσόκας,
  • Μελίνα Καριπίδου