Αρχή / Πληροφορίες για το κοινό / Ο καλός γλυκαιμικός έλεγχος καθυστερεί την εμφάνιση διαβητικής νευροπάθειας

Ο καλός γλυκαιμικός έλεγχος καθυστερεί την εμφάνιση διαβητικής νευροπάθειας

Mια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση έδειξε ότι ο αυστηρός έλεγχος της γλυκόζης αίματος μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την εμφάνιση διαβητικής νευροπάθειας, ειδικά σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1.
Περίπου το 10% των ασθενών με διαβήτη έχουν νευροπάθεια κατά τη στιγμή της διάγνωσης, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει το 40-50% μετά από 10 χρόνια. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της διαβητικής νευροπάθειας.
Οι συγγραφείς της ανασκόπησης εντόπισαν 17 τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που εξέτασαν κατά πόσον ο αυστηρός έλεγχος της γλυκόζης μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση διαβητικής νευροπάθειας. Τελικά συλλέχθηκαν στοιχεία από 1228 ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και από 6669 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και επιθετικό γλυκαιμικό έλεγχο είχαν σχεδόν 2% ετήσια μείωση του κινδύνου εμφάνισης κλινικής νευροπάθειας, ενώ η ετήσια μείωση του κινδύνου ήταν 0.58% σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Οι συμμετέχοντες στα εντατικοποιημένα σχήματα γλυκαιμικού ελέγχου εμφάνισαν συχνότερα, όπως αναμενόταν, σοβαρά επεισόδια υπογλυκαιμίας.

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η πιο επιθετική μείωση των επιπέδων σακχάρου μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση της νευροπάθειας και στους δύο τύπους διαβήτη. Ωστόσο, η ευεργετική επίδραση του αυστηρού γλυκαιμικού ελέγχου πρέπει να σταθμίζεται με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υπογλυκαιμίας.

Η μελέτη εμφανίζεται στο Cochrane Database of Systematic Reviews.

Enhanced glucose control for preventing and treating diabetic neuropathy.
Callaghan BC, Little AA, Feldman EL, Hughes RA.
Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012 Jun 13;6:CD007543.

 

Επιμέλεια: Ιωάννα Ελευθεριάδου 

Top