Αρχή / Αρχική Σελίδα / Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το ΠΜΣ “Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» (Παν/μιο Δ. Αττικής)

Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το ΠΜΣ “Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» (Παν/μιο Δ. Αττικής)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2023-2024

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ/Η

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ (ν. 4610/2019), οργανώνει και επαναλειτουργεί το ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,  με νέο τίτλο και με εκσυγχρονισμό του περιεχομένου του:

«ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία», «MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies», (ΦΕΚ 4061τ.Β’/22-9-2020).

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα στα στελέχη να λάβουν

δύο (2) ειδικεύσεις:

(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

    (Decision making and health policy planning)

(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας

(Research and evaluation of innovation and policy in health care)

Α) 1ος κύκλος: από 20/04/2023 έως και 30/06/2023
Β) 2ος κύκλος: από 01/09/2023 έως και 17/09/2023

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται, την ιστοσελίδα του ΠΜΣ  https://healthleader.uniwa.gr και να υποβάλουν:

Αίτηση Υποψηφίων https://healthleader.uniwa.gr/admission-form/

Top