Αρχή / Αρχική Σελίδα / Προκήρυξη Χορήγησης Υποτροφιών και Χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων από την ΕΔΕ

Προκήρυξη Χορήγησης Υποτροφιών και Χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων από την ΕΔΕ

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ), με το θεσμό των υποτροφιών, αποσκοπεί στη εξειδίκευση των μελών της σε θέματα που σχετίζονται με το Διαβήτη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια, ώστε να μεταβούν στο εξωτερικό και να εκπαιδευθούν σε τομέα ή τεχνική, που κατά την κρίση του ΔΣ της ΕΔΕ, χρειάζεται να αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Διαβάστε περισσότερα εδώ… 

Με το θεσμό της χρηματοδότησης νέων πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, η ΕΔΕ αποσκοπεί στην προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με το Διαβήτη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια, ώστε διευκολυνθεί η διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Διαβάστε περισσότερα εδώ… 

Top