Αρχή / Αρχική Σελίδα / Προκηρύξεις Χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων από την ΕΔΕ (2020)

Προκηρύξεις Χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων από την ΕΔΕ (2020)

Προκήρυξη Χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων από την ΕΔΕ για το 2020

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, με το θεσμό της χρηματοδότησης νέων πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, αποσκοπεί στην προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια, ώστε να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.

Θα χρηματοδοτηθούν τα παρακάτω ερευνητικά πρόγραμμα

  1. Προκήρυξη Χρηματοδότησης Ερευνητικού Προγράμματος από την ΕΔΕ για το 2020 εις μνήμη Α. Κοφίνη (ύψος επιχορήγησης 7.000 ευρώ)
  2. Προκήρυξη Χρηματοδότησης Ερευνητικού Προγράμματος από την ΕΔΕ για το 2020 εις μνήμη Χ.Λούπα (ύψος επιχορήγησης 7.000 ευρώ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2021.

 

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ

 Γεώργιος Δημητριάδης

Top