Αρχή / Αρχική Σελίδα / Πρόσκληση συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ

Πρόσκληση συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ

Αγαπητά μέλη,

Το ΔΣ της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα εξαγγελθέντα υγειονομικά πρωτόκολλα των αρμοδίων υπηρεσιών που αφορούν στη δημόσια υγεία, σας προσκαλεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας, η οποία θα λάβει χώρα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:00, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός».

Στο πλαίσιο αυτό και σε εναρμόνιση με τα ανωτέρω πρωτόκολλα, παρακαλούμε όπως δηλώσετε γραπτώς τη συμμετοχή σας στο email της εταιρείας info@ede.gr

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Hilton, στην αίθουσα «Εσπερίδες», το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.30- 16.30.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Απολογισμός Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Έγκριση του Ισολογισμού-Απολογισμού του προηγούμενου έτους και της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής
  3. Άλλα θέματα

Εφιστούμε την προσοχή σας στην υποβολή γραπτής επιβεβαίωσης της συμμετοχής σας. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη γιατην προετοιμασία του χώρου της Συνέλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εν ισχύι μέτρα αντιμετώπισης και αποτροπής  του COVID-19.

Σε κάθε περίπτωση, το ΔΣ παρακολουθεί ανελλιπώς τις τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία του COVID-19 και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα επανέλθει εν καιρώ, καθώς πρώτιστο μέλημά μας και αυτονόητη προϋπόθεση είναι η ασφαλής διεξαγωγή της ΓΣ και η προστασία του ύψιστου αγαθού της υγείας.

Προσβλέπουμε στη γόνιμη συμμετοχή σας στη σημαντική αυτή συνάντηση.

Με συναδελφικούς και προσωπικούς χαιρετισμούς,

Για το ΔΣ της ΕΔΕ

 

Ο Πρόεδρος
Γ. Δημητριάδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Α. Μελιδώνης

Top