Αρχή / Εκδηλώσεις ΕΔΕ / Προωθητικό video για το 19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (2-5 Ιουνίου 2021) – https://youtu.be/8UQW34UVGDo

Προωθητικό video για το 19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (2-5 Ιουνίου 2021) – https://youtu.be/8UQW34UVGDo

Top