Αρχή / Αρχική Σελίδα / Πρόσκληση για δημιουργία Registry ατόμων με ΣΔτ1 στην Ελλάδα

Πρόσκληση για δημιουργία Registry ατόμων με ΣΔτ1 στην Ελλάδα

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) σκοπεύει να προχωρήσει στη δημιουργία συστηματικής ενιαίας καταγραφής (Registry) των ατόμων με ΣΔτ1 στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ατόμων με ΣΔτ1 που παρακολουθείτε είναι σημαντικός (παράκληση όπως μας παραθέσετε το σχετικό αριθμό) και υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής, παρακαλείστε όπως μας προωθήσετε έγκαιρα τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΔΕ: info@ede.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει
οριστεί η Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γραπτή σας απάντηση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ιωαννίδης

Ο Γεν.Γραμματέας
Νικόλαος Παπάνας

 

(διαβάστε εδώ την πρωτότυπη υπογεγραμμένη ανακοίνωση)

Top