Αρχή / Αρχική Σελίδα / Πρόσκληση για συμμετοχή σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο

Πρόσκληση για συμμετοχή σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο

Αγαπητά μέλη,

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Παδιατρική Πνευμονολογία” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και για τις ανάγκες εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με θέμα “Αναγνώριση παθολογικών αναπνευστικών ήχων από τους επαγγελματίες υγείας“, καλείστε να συμπληρώσετε το ακόλουθο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο:

Αναπνευστικοί ήχοι

 

Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR) και έχει λάβει έγκριση από το επιστημονικό συμβούλιο του νοσοκομείου “Αττικόν” (επισυνάπτεται).

 

Top