Αρχή / Νέα και Ανακοινώσεις / Διάφορα / Πρόσκληση για την Καταστατική Συνέλευση της ΕΔΕ

Πρόσκληση για την Καταστατική Συνέλευση της ΕΔΕ

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,

Κατ’ άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας μας καλείστε να συμμετάσχετε στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση -που εν προκειμένω είναι και Καταστατική, σε υλοποίηση της από 21/03/2015 απόφασης της ΓΣ της ΕΔΕ- η οποία θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016, ώρα 20.00.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Καταστατική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στο Ξενοδοχείο Hilton, στην αίθουσα «Εσπερίδες», το Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016 και ώρα 14.00 – 17.30.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού προηγούμενου έτους.
  3. Έγκριση αιτήσεων εγγραφής νέων Μελών από τη Γενική Συνέλευση.
  4. Αρχαιρεσίες για εκλογή τριών Μελών Δ.Σ. και της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Άλλα θέματα

Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλούμε να το γνωστοποιήσετε στη Γραμματεία της Εταιρείας (Τηλέφωνο: 210 7210935, Fax: 210 7210936, e-mail: info@ede.gr), άλλως και καταληκτικά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και πάρεδρα μέλη, που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (μέχρι και το 2015) πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών.

Παρακαλούμε για την ενεργό συμμετοχή σας σε αυτήν.

Επισημαίνουμε ότι εφόσον η Καταστατική Γενική Συνέλευση προβεί, με τις προβλεπόμενες από το ισχύον Καταστατικό απαρτίες και πλειοψηφίες, στην τροποποίησή του σύμφωνα με το σχέδιο που έχει τεθεί υπό διαβούλευση, η θητεία όλων των μελών του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένων και των τριών που θα εκλεγούν κατά την ως άνω ημερομηνία) λήγει στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία θα εκλεγούν όλα τα μέλη του ΔΣ για τη συνολική θητεία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ιωαννίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Παπάνας

Top