Αρχή / Νέα και Ανακοινώσεις / Έκτακτες Ανακοινώσεις / Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ (2021)

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ (2021)

Αθήνα, 19 Μαΐου  2021
Αρ.πρωτ. 1489

(ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ) 

 

Αγαπητή/έ Συνάδελφε,

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του  Καταστατικού της Εταιρείας μας καλείστε να συμμετάσχετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας Projector Company, την Κυριακή, 30 Μαΐου  2021 και ώρα 10.00.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα διενεργηθεί διαδικτυακά μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας, την Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00-13.00.

Η συνεργαζόμενη με την ΕΔΕ εταιρεία Projector Company θα προχωρήσει στην έγκαιρη αποστολή όλων των απαραίτητων οδηγιών στα emails των μελών της ΕΔΕ, με σκοπό την on-line συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για την on-line προσβασιμότητα σας στην πλατφόρμα θα σταλεί link και ο τρόπος ταυτοποίησης θα πραγματοποιηθεί με το email σας και έναν συγκεκριμένο κωδικό που θα λάβετε ώστε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

 1. Απολογισμός Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου (17/03/19- 06/06/21)
 2. Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού προηγούμενων ετών (1η χρήση: 01/03/2019-29/02/2020 & 2η χρήση: 01/03/20-28/02/21) και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
 1. Αρχαιρεσίες, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος  «R-U-Vote», το οποίο βασίζεται στην αναγνωρισμένη διεθνώς πλατφόρμα Ηelios 3.0 –  Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021 και ώρα: 14.00-21.00

Προς ανάδειξη:

 • Τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου
 • Διμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής
 • Προέδρου ΔΣ
 • Τακτικών Μελών ΔΣ (7)
 • Πάρεδρου Μέλους ΔΣ(1)

Η συνεργαζόμενη με την ΕΔΕ εταιρεία Reputation Unique, θα προχωρήσει στην έγκαιρη αποστολή όλων των απαραίτητων οδηγιών στα e-mails των μελών της ΕΔΕ, με σκοπό την on-line συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες της εταιρείας.

        4. Άλλα θέματα

Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου και τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να δηλώσουν/υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την υποψηφιότητα εγγράφως ή ηλεκτρονικά, το αργότερο 24 ώρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν κατά τον ίδιο τρόπο υποψηφιότητα και όσοι επιθυμούν να εκλεγούν στην Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας στο e-mail της εταιρείας: info@ede.gr

Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ αλλά και στις αρχαιρεσίες έχουν όλα  τα Τακτικά και Πάρεδρα μέλη, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (μέχρι και το 2020). Για την απρόσκοπτη ροή της διαδικασίας και λόγω των ειδικών συνθηκών, παρακαλούμε όπως ρυθμίσετε πιθανή εκκρεμότητά σας το συντομότερο με τους εξής τρόπους:

 • Διατραπεζικά με απαραίτητη προϋπόθεση  την αποστολή κι επιβεβαίωση της λήψης από τη Γραμματεία της ΕΔΕ του καταθετηρίου της Τράπεζας.
 • Επί τόπου στη Γραμματεία της ΕΔΕ, σε εναρμόνιση πάντα με τα ισχύοντα μέτρα της Πολιτείας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας λόγω πανδημίας.

Η γραμματεία της εταιρείας μας είναι πάντα στη διάθεσή σας στο 210 7210935 (ώρες: 9.00­ – 17.00) για να σας υπενθυμίσει το πιθανό ποσό οφειλής και τυχόν διευκρινίσεις.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας και να σας παρακαλέσουμε για διασταύρωση της λήψης του καταθετηρίου με τη Γραμματεία της ΕΔΕ στο 210 7210935 ή στο email: info@ede.gr με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης της οφειλής σας.
Η έγκαιρη κι επιτυχής λήψη του καταθετηρίου είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διασφάλιση της συμμέτοχής σας στη ΓΣ και την Εκλογική διαδικασία,
Στο καταθετήριο θα πρέπει να φαίνονται ευδιάκριτα το ονοματεπώνυμο κι η αιτιολογία. Αμέσως μετά τη λήψη  του αποδεικτικού κατάθεσης θα αποσταλεί στο e-mail σας η σχετική απόδειξη είσπραξης.

Προσβλέπουμε στη γόνιμη συμμετοχή σας στη σημαντική αυτή συνάντηση.

Με συναδελφικούς και προσωπικούς χαιρετισμούς,

 

Ο Πρόεδρος
Γ. Δημητριάδης 

Ο Γεν. Γραμματέας
Α. Μελιδώνης

 


 

(ΓΙΑ ΠΑΡΕΔΡΑ ΜΕΛΗ) 

 

Αγαπητή/έ Συνάδελφε,

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.10 του  Καταστατικού της Εταιρείας μας καλείστε να συμμετάσχετε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Παρέδρων μελών, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας Projector Company, την Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021 και ώρα 09.00-10.00.

Η συνεργαζόμενη με την ΕΔΕ εταιρεία Projector Company θα προχωρήσει στην έγκαιρη αποστολή όλων των απαραίτητων οδηγιών στα emails των μελών της ΕΔΕ, με σκοπό την on-line συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση των Παρέδρων μελών της Εταιρείας. Για την on-line προσβασιμότητά σας στην πλατφόρμα θα σταλεί link και ο τρόπος ταυτοποίησης θα πραγματοποιηθεί με το email σας και έναν συγκεκριμένο κωδικό που θα λάβετε ώστε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Παρέδρων μελών.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

 1. Σύντομη ενημέρωση για τα Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου (17/03/19 – 06/06/21)
 2. Αρχαιρεσίες, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «R-U-Vote», το οποίο βασίζεται στην αναγνωρισμένη διεθνώς πλατφόρμα Ηelios 3.0 – Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021 και ώρα : 10.00-13.00
Προς ανάδειξη:
 •      Πάρεδρου Μέλους ΔΣ (1)
Η συνεργαζόμενη με την ΕΔΕ εταιρεία Reputation Unique, θα προχωρήσει στην έγκαιρη αποστολή όλων των απαραίτητων οδηγιών στα emails των μελών της ΕΔΕ, με σκοπό την on-line συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες των Παρέδρων μελών της εταιρείας.
 1. Άλλα θέματα

Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πάρεδρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλουν να δηλώσουν/υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την υποψηφιότητα εγγράφως ή ηλεκτρονικά, το αργότερο 24 ώρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας, στο e-mail της εταιρείας: info@ede.gr

Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ των Παρέδρων μελών αλλά και στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα Πάρεδρα μέλη, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (μέχρι και το 2020). Για την απρόσκοπτη ροή της διαδικασίας και λόγω των ειδικών συνθηκών, παρακαλούμε όπως ρυθμίσετε πιθανή εκκρεμότητά σας το συντομότερο με τους εξής τρόπους:

 • Διατραπεζικά με απαραίτητη προϋπόθεση την αποστολή κι επιβεβαίωση της λήψης από τη Γραμματεία της ΕΔΕ του καταθετηρίου της Τράπεζας.
 • Επί τόπου στη Γραμματεία της ΕΔΕ, σε εναρμόνιση πάντα με τα ισχύοντα μέτρα της Πολιτείας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας λόγω πανδημίας.

Η γραμματεία της εταιρείας μας είναι πάντα στη διάθεσή σας στο 210 7210935 (ώρες: 9.00­ – 17.00) για να σας υπενθυμίσει το πιθανό ποσό οφειλής και τυχόν διευκρινίσεις.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας και να σας παρακαλέσουμε για διασταύρωση της λήψης του καταθετηρίου με τη Γραμματεία της ΕΔΕ στο 210 7210935 ή στο email: info@ede.gr  με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης της οφειλής σας.

Η έγκαιρη κι επιτυχής λήψη του καταθετηρίου είναι εξαιρετικά σημαντική για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη διασφάλιση της συμμετοχής σας στη ΓΣ και την Εκλογική διαδικασία. Στο καταθετήριο θα πρέπει να φαίνονται ευδιάκριτα το ονοματεπώνυμο κι η αιτιολογία. Αμέσως μετά τη λήψη  του αποδεικτικού κατάθεσης θα αποσταλεί στο email σας η σχετική απόδειξη είσπραξης.

Προσβλέπουμε στη γόνιμη συμμετοχή σας στη σημαντική αυτή συνάντηση.

Με συναδελφικούς και προσωπικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος
Γ. Δημητριάδης 

Ο Γεν. Γραμματέας
Α. Μελιδώνης

Top