Αρχή / Νέα και Ανακοινώσεις / Διάφορα / Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακή έρευνα αγοράς μέσω ερωτηματολογίου, με στόχο την αξιολόγηση της αντιμετώπισης του ασθενή που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακή έρευνα αγοράς μέσω ερωτηματολογίου, με στόχο την αξιολόγηση της αντιμετώπισης του ασθενή που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

hellenicnetworkΣτο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, στις 11 Απριλίου 2014, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης διοργανώθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και τη Γνωμοδοτική Επιτροπή για το Σακχαρώδη Διαβήτη, ημερίδα με θέμα:

«Ελληνικό Δίκτυο για την Αντιμετώπιση του Διαβήτη»,

Στόχος του δικτύου είναι  η διαχείριση του Διαβήτη να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα. Σκοπός του «Ελληνικού Δικτύου για την Αντιμετώπιση του Διαβήτη» είναι η ανάπτυξη του Οδικού Χάρτη, που θα επιτρέψει την ορθή διαχείριση της νόσου λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις της αλλά και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας

Στo πλαίσιo του «Ελληνικού Δικτύου για την Αντιμετώπιση του Διαβήτη», ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή για το Σακχαρώδη Διαβήτη, σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακή έρευνα αγοράς μέσω ερωτηματολογίου που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, με στόχο την αξιολόγηση της αντιμετώπισης του ασθενή που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στη σημερινή εποχή .

Η συμμετοχή σας στην έρευνα θα είναι απολύτως εμπιστευτική.

Το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη διεύθυνση:

http://www.mind-view.gr/σακχαρώδης-διαβήτης/

είναι  ανώνυμο, οι απαντήσεις είναι κωδικοποιημένες και η συμπλήρωσή του απαιτεί λίγο χρόνο.

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοικτό για να το συμπληρώσετε έως την Κυριακή 11 Μαΐου 2014.

Η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία MINDVIEW που έχει ως αντικείμενο την έρευνα αγοράς στο χώρο της υγείας. Η MINDVIEW έχει αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, για την πραγματοποίηση on-line ερευνών αγοράς με εγκατάσταση μεμονωμένων ή σειράς ερωτηματολογίων και με συμμετέχοντες επαγγελματίες που σχετίζονται με την υγεία.

Η MINDVIEW δεσμεύεται να διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα & τις πληροφορίες που θα της παράσχετε. Για να προληφθεί οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή αποκάλυψη στοιχείων, έχουν προβλεφθεί οι κατάλληλες ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας,

 

Top