Αρχή / Αρχική Σελίδα / Πρόσκληση συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ

Πρόσκληση συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ

21/2/2023
ΑΠ: 2105

Αγαπητό μέλος της ΕΔΕ,

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας, η οποία θα λάβει χώρα το Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023 και ώρα 20.00, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός».

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα διενεργηθεί με φυσική παρουσία, στο Ξενοδοχείο Divani Caravelστην Αίθουσα Α’ ΟΛΥΜΠΙΑ, το Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 και ώρα 14.40, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύουν.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Απολογισμός Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου (21/05/2022- 11/03/2023)
  2. Έγκριση του Ισολογισμού-Απολογισμού του προηγούμενου έτους (χρήση: 01/03/2022 – 28/02/2023) και της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής
  3. Άλλα θέματα.
  4. Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη: 
  • Προέδρου Δ.Σ.
  • Τακτικών Μελών Δ.Σ. (7)
  • Παρέδρου Μέλους Δ.Σ. (1)
  • Διμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου

Τα  μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου και τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να δηλώσουν/υποβάλλουν  προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την υποψηφιότητα εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο  info@ede.gr το αργότερο 24 ώρες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν κατά τον ίδιο τρόπο υποψηφιότητα και όσοι επιθυμούν να εκλεγούν στην Ελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 19, στην αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ με ώρα έναρξης: 16.30.

Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση  έχουν όλα τα Τακτικά και Πάρεδρα μέλη, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (μέχρι και το 2022). Για την απρόσκοπτη ροή της διαδικασίας, παρακαλούμε όπως ρυθμίσετε πιθανή οικονομική εκκρεμότητά σας έγκαιρα, ώστε να έχει μεταφερθεί το ποσό στον λογαριασμό της ΕΔΕ εμπρόθεσμα, με τους εξής τρόπους:

α) Διατραπεζικά, με απαραίτητη προϋπόθεση  την αποστολή κι επιβεβαίωση της λήψης από τη Γραμματεία της ΕΔΕ του καταθετηρίου της Τράπεζας.

Στοιχεία Τραπεζικού λογαριασμού ΕΔΕ για την καταβολή της συνδρομής
Δικαιούχος: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Τράπεζα Alpha Bank, IBAN: GR86 0140 1940 1940 0200 2000 260

Η επιβεβαίωση καταβολής της συνδρομής σας, πρέπει να γνωστοποιείται στην Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία από το προσωπικό σας e-mail στο e-mail info@ede.gr ή στο fax 2107210936.
Θα θέλαμε να επιστήσουμε  την προσοχή σας, στη διασταύρωση της λήψης του καταθετηρίου με τη Γραμματεία της ΕΔΕ στο 210 7210935 ή στο email: info@ede.gr, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης της οφειλής σας. Στο καταθετήριο είναι σημαντικό να φαίνονται ευδιάκριτα το ονοματεπώνυμο κι η αιτιολογία. Αμέσως μετά τη λήψη  του αποδεικτικού κατάθεσης θα αποσταλεί στο e-mail σας το σχετικό παραστατικό.

β) Επί τόπου στη Γραμματεία της ΕΔΕ, σε εναρμόνιση πάντα με τα ισχύοντα μέτρα της Πολιτείας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας λόγω πανδημίας.
Η Γραμματεία της Εταιρείας μας είναι πάντα στη διάθεσή σας, στο 2107210935 (ώρες: 9.00­ – 17.00), για να σας υπενθυμίσει το ποσό οφειλής και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά  με τη διαδικασία των αρχαιρεσιών.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Προσβλέπουμε στη γόνιμη συμμετοχή σας στη σημαντική αυτή συνάντηση.

Με ιδιαίτερη  εκτίμηση

 

Η Πρόεδρος
Α. Μαυρογιαννάκη

Ο Γεν. Γραμματέας
Κ. Μακρυλάκης

Διαβάστε εδώ την πρωτότυπη πρόσκληση

Top