Αρχή / Βιβλιογραφική Ενημέρωση / Τάσεις στη συνταγογράφηση καρδιοπροστατευτικών διαβητικών παραγόντων μετά από επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης μεταξύ των Βετεράνων των Η.Π.Α.

Τάσεις στη συνταγογράφηση καρδιοπροστατευτικών διαβητικών παραγόντων μετά από επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης μεταξύ των Βετεράνων των Η.Π.Α.

Deo SV, McAllister DA, Al-Kindi S, Elgudin Y, Chu D, Pell J, Sattar N. Trends in Prescriptions of Cardioprotective Diabetic Agents After Coronary Artery Bypass Grafting Among U.S. Veterans. Diabetes Care. 2022 Oct 18:dc220570.

 

Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔΤ2) που υποβάλλονται σε επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG) διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα. Οι SGLT2 αναστολείς και οι GLP-1 αγωνιστές είναι αποτελεσματικοί καρδιοπροστατευτικοί παράγοντες. Ωστόσο, η συνταγογράφηση τους σε ασθενείς με CABG δεν έχει καταγραφεί. Στις Η.Π.Α. πραγματοποιήθηκε μία μελέτη που είχε ως στόχο την αξιολόγηση της συνολικής χρήσης των SGLT2 αναστολέων και των GLP-1 αναλόγων μετά από CABG και την εξέταση των παραγόντων που σχετίζονται με τη χρήση των αγωγών αυτών. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δημοσιεύθηκαν στο Diabetes Care στις 18 Οκτωβρίου του 2022.

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση της εθνικής βάσης δεδομένων Βετεράνων (VA) (2016–2019) για να βρεθούν οι τάσεις και οι παράγοντες που σχετίζονται με τη συνταγογράφηση των SGLT2 αναστολέων ή των GLP-1 αναλόγων μετά από CABG.

Μεταξύ 5.109 ασθενών που χειρουργήθηκαν σε 40 διαφορετικά ιατρικά κέντρα VA, σε 525 από αυτούς (10,4%), 352 (6,8%) και 91 (1,8%) συνταγογραφήθηκαν SGLT2 αναστολείς, GLP-1 αγωνιστές ή και οι δύο αγωγές, αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στα τριμηνιαία ποσοστά συνταγογράφησης των SGLT2 αναστολέων (1,6% το 1ο τρίμηνο του 2016, 33% το 4ο  τρίμηνο του 2019), αλλά ήταν χαμηλότερη για τους GLP-1 αγωνιστές (0,8% το 1ο  τρίμηνο 2016, 11,2% το 4ο  τρίμηνο του 2019). Η χρήση των SGLT2 αναστολέων ήταν λιγότερο πιθανή αν συνυπήρχε περιφερική αρτηριακή νόσος [odds ratio (OR)  (95% CI): 0,75 (0,75-0,94)] ή νεφρική νόσος [OR (95% CI): 0,72 (0,58-0,88)], ενώ η χρήση GLP-1 αγωνιστών συσχετίστηκε με την παρουσία της παχυσαρκίας [OR (95% CI): 1,91 (1,50, 2,46).

Η συνολική χρήση των SGLT2 αναστολέων ή των GLP-1 αγωνιστών σε βετεράνους των ΗΠΑ με ΣΔΤ2 που υποβάλλονται σε CABG είναι χαμηλή, με τους SGLT2 αναστολείς να προτιμάται έναντι των GLP-1 αγωνιστών.

 

Επιμέλεια: Αναστάσιος Τεντολούρης

Top