Τηλεοπτικά spots της ΕΔΕ για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Δείτε και διαδώστε τα παρακάτω τηλεοπτικά spots της ΕΔΕ για τον Σακχαρώδη Διαβήτη:

  1. Διαβήτης τύπου 1
  2. Διαβήτης τύπου 2
  3. Διαβήτης Κύησης
  4. Πρόληψη