Αρχή / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Ημερίδες –Διημερίδες / 02.02.2008 Σακχαρώδης Διαβήτης. Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική, Δημαρχείο Χανίων

02.02.2008 Σακχαρώδης Διαβήτης. Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική, Δημαρχείο Χανίων

Top