7ο Διαβητολογικό Συνέδριο

 

Σακχαρώδης Διαβήτης-Μεταβολισμός :
Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη

• 30 χρόνια λειτουργίας Παν/μιακής Παθολογικής Κλινικής
• 20 χρόνια λειτουργίας Διαβητολογικού Κέντρου

Οργανωτής:
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική
Διαβητολογικό Κέντρο


Πληροφορίες:
Congress World
τηλ: 210 7210001, 2610 450237
fax: 210 7210051, 2610 462318
e-mail: patra@congressworld.gr
web   : www.congressworld.gr

Κατεβάστε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα


Top