Αρχή / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Παγκόσμια Συνέδρια / 18-22 OCTOBER 2009, 2Oth WORLD DIABETES CONGRESS – IDF 2009, MONTREAL

18-22 OCTOBER 2009, 2Oth WORLD DIABETES CONGRESS – IDF 2009, MONTREAL

Top