Αρχή / Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία / Προηγούμενα ΔΣ (1975 – σήμερα)

Προηγούμενα ΔΣ (1975 – σήμερα)

Διοικητικά Συμβούλια Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας [1975-σήμερα]

 


2021-2023

Πρόεδρος:             Αναστασία Μαυρογιαννάκη  

Αντιπρόεδρος:       Ιωαννίδης Ιωάννης         

Γεν. Γραμματέας:   Μακρυλάκης Κων/νος  

Ταμίας:                  Μαγδαληνή Μπριστιάνου

Μέλη:                     Μελιδώνης Ανδρέας

                              Ντούπης Ιωάννης

                              Παπαζαφειροπούλου Αθανασία

                              Ράπτης Αθανάσιος

                              Δημοσθενόπουλος Χαρίλαος


2019-2021

Πρόεδρος:             Γεώργιος Δημητριάδης 

Αντιπρόεδρος:       Σταύρος Παππάς           

Γεν. Γραμματέας:   Ανδρέας Μελιδώνης      

Ταμίας:                   Μαγδαληνή Μπριστιάνου

Μέλη:                     Ιωάννης Ιωαννίδης

                               Σταύρος Λιάτης

                               Αναστασία Μαυρογιαννάκη

                               Αθανασία Παπαζαφειροπούλου

                               Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος


2017-2019

Πρόεδρος:             Γεώργιος Δημητριάδης 

Αντιπρόεδρος:       Σταύρος Παππάς           

Γεν. Γραμματέας:   Ανδρέας Μελιδώνης      

Ταμίας:                   Κωνσταντίνος Μακρυλάκης

Μέλη:                     Ιωάννης Ιωαννίδης

                               Αναστασία Μαυρογιαννάκη

                               Μαγδαληνή Μπριστιάνου

                               Αθανασία Παπαζαφειροπούλου

                               Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος


2016-2017

Πρόεδρος:             Νικόλαος Παπάνας        

Αντιπρόεδρος:       Λεωνίδας Λαναράς        

Γεν. Γραμματέας:   Αλέξανδρος Καμαράτος

Ταμίας:                   Ανδριανή Βαζαίου

Μέλη:                     Ευανθία Διακουμοπούλου

                               Αναστάσιος Κουτσοβασίλης

                               Αναστασία Μαυρογιαννάκη

                               Ιωάννης Ντούπης

                               Αθανασία Παπαζαφειροπούλου


2015-2016

Πρόεδρος:             Ιωάννης Ιωαννίδης        

Αντιπρόεδρος:       Λεωνίδας Λαναράς        

Γεν. Γραμματέας:   Νικόλαος Παπάνας        

Ταμίας:                   Αλέξανδρος Καμαράτος

Μέλη:                     Ανδριανή Βαζαίου

                               Κωνσταντίνος Μακρυλάκης

                               Αναστασία Μαυρογιαννάκη

                               Ιωάννης Ντούπης

                               Αλέξιος Σωτηρόπουλος


2014-2015

Πρόεδρος:             Αλέξιος Σωτηρόπουλος

Αντιπρόεδρος:       Λεωνίδας Λαναράς        

Γεν. Γραμματέας:   Ιωάννης Ιωαννίδης        

Ταμίας:                   Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος

Μέλη:                     Ανδριανή Βαζαίου

                               Στυλιανή Ηρακλειανού

                               Κωνσταντίνος Μακρυλάκης

                               Νικόλαος Παπάνας

                               Φίλιππος Φιλιππίδης


2013-2014

Πρόεδρος:             Στυλιανή Ηρακλειανού  

Αντιπρόεδρος:       Φίλιππος Φιλιππίδης   

Γεν. Γραμματέας:   Μαρίνα Νούτσου            

Ταμίας:                   Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος

Μέλη:                     Ιωάννης Ιωαννίδης

                               Σταύρος Λιάτης

                               Κωνσταντίνος Μακρυλάκης

                               Αθανάσιος Ράπτης

                               Αλέξιος Σωτηρόπουλος


2012-2013

Πρόεδρος:             Ανδρέας Μελιδώνης      

Αντιπρόεδρος:       Αντώνιος Λέπουρας      

Γεν. Γραμματέας:   Αθανάσιος Ράπτης        

Ταμίας:                   Σταύρος Λιάτης

Μέλη:                     Χαρίλαος Δημοσθενόπουλος

                               Στυλιανή Ηρακλειανού

                               Ιωάννης Κυριαζής

                               Μαρίνα Νούτσου

                               Φίλιππος Φιλιππίδης


2011-2012

Πρόεδρος:             Σταύρος Μπούσμπουλας                            

Αντιπρόεδρος:       Άγγελος Παππάς           

Γεν. Γραμματέας:   Αναστασία Μαυρογιαννάκη

Ταμίας:                   Ιωάννης Κυριαζής

Μέλη:                     Αντώνιος Λέπουρας

                               Σταύρος Λιάτης

                               Ανδρέας Μελιδώνης

                               Μαρίνα Νούτσου

                               Αθανάσιος Ράπτης


2010-2011

Πρόεδρος:             Ιωάννης Ιωαννίδης        

Αντιπρόεδρος:       Λεωνίδας Λαναράς        

Γεν. Γραμματέας:   Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη

Ταμίας:                   Αναστασία Μαυρογιαννάκη

Μέλη:                     Ιωάννης Κυριαζής

                              Αντώνιος Λέπουρας

                               Ανδρέας Μελιδώνης

                               Σταύρος Μπούσμπουλας

Άγγελος Παππάς


2009-2010

Πρόεδρος:             Αλέξης Σωτηρόπουλος 

Αντιπρόεδρος:       Λεωνίδας Λαναράς        

Γεν. Γραμματέας:   Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη

Ταμίας:                   Αναστασία Μαυρογιαννάκη

Μέλη:                     Ιωάννης Ιωαννίδης

                               Ηλίας Μυγδάλης

                               Σταύρος Μπούσμπουλας

                               Άγγελος Παππάς

                               Φίλιππος Φιλιππίδης


2008-2009

Πρόεδρος:             Αντώνιος Αλαβέρας      

Αντιπρόεδρος:       Φίλιππος Φιλιππίδης

Γεν. Γραμματέας:   Στυλιανή Ηρακλειανού

Ταμίας:                   Ιωάννης Ιωαννίδης

Μέλη:                     Αθανάσιος Κοφίνης

                               Λεωνίδας Λαναράς

                               Ηλίας Μυγδάλης

                               Αλέξης Σωτηρόπουλος

                               Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη


2007-2008

Πρόεδρος:             Σταύρος Μπούσμπουλας                            

Αντιπρόεδρος:       Στυλιανή Ηρακλειανού

Γεν. Γραμματέας:   Αλέξης Σωτηρόπουλος

Ταμίας:                   Κωνσταντίνος Μακρυλάκης

Μέλη:                     Αντώνιος Αλαβέρας

                               Γεώργιος Δημητριάδης

                               Ηλίας Μυγδάλης

                               Θεμιστοκλής Παναγιώτου

                               Φίλιππος Φιλιππίδης


2006-2007

Πρόεδρος:             Σταύρος Παππάς           

Αντιπρόεδρος:       Γεώργιος Δημητριάδης

Γεν. Γραμματέας:   Αντώνιος Αλαβέρας

Ταμίας:                   Κωνσταντίνος Μακρυλάκης

Μέλη:                     Χαράλαμπος Βασιλόπουλος

                               Ιωάννης Ιωαννίδης

                               Στυλιανή Ηρακλειανού

                               Σταύρος Μπούσμπουλας

                               Θεμιστοκλής Παναγιώτου


2005-2006

Πρόεδρος:             Ανδρέας Μελιδώνης      

Αντιπρόεδρος:       Ιωάννης Ιωαννίδης

Γεν. Γραμματέας:   Θεμιστοκλής Παναγιώτου

Ταμίας:                   Κωνσταντίνος Μακρυλάκης

Μέλη:                     Χαράλαμπος Βασιλόπουλος

                              Τριαντάφυλλος Διδάγγελος

                              Σταύρος Μπούσμπουλας

                              Σταύρος Παππάς

                              Φίλιππος Φιλιππίδης


2004-2005

Πρόεδρος:             Φίλιππος Φιλιππίδης   

Αντιπρόεδρος:       Ανδρέας Μελιδώνης

Γεν. Γραμματέας:   Αλέξης Σωτηρόπουλος

Ταμίας:                   Ιωάννης Ιωαννίδης

Μέλη:                     Αντώνιος Αλαβέρας

                              Χαράλαμπος Βασιλόπουλος

                              Τριαντάφυλλος Διδάγγελος

                               Σταύρος Παππάς

                               Ιωάννης Σαφλιάνης


2003-2004

Πρόεδρος:             Μαριάννα Μπενρουμπή

Αντιπρόεδρος:       Ιωάννης Σαφλιάνης

Γεν. Γραμματέας:   Ελένη Αναστασίου

Ταμίας:                  Αλέξης Σωτηρόπουλος

Μέλη:                     Αντώνιος Αλαβέρας

                               Τριαντάφυλλος Διδάγγελος

                               Νικόλαος Κεφαλογιάννης

                               Ανδρέας Μελιδώνης

                               Φίλιππος Φιλιππίδης


2002-2003

Πρόεδρος:             Αντώνιος Αλαβέρας      

Αντιπρόεδρος:       Νικόλαος Κεφαλογιάννης

Γεν. Γραμματέας:   Στυλιανή Ηρακλειανού

Ταμίας:                   Αλέξης Σωτηρόπουλος

Μέλη:                     Ελένη Αναστασίου

                              Αθανάσιος Κοφίνης

                              Μαριάννα Μπενρουμπή

                              Ηλίας Μυγδάλης

                              Ιωάννης Σαφλιάνης


2001-2002

Πρόεδρος:             Ηλίας Μυγδάλης             

Αντιπρόεδρος:       Μαριάννα Μπενρουμπή

Γεν. Γραμματέας:   Θεμιστοκλής Παναγιώτου

Ταμίας:                   Στυλιανή Ηρακλειανού

Μέλη:                     Ελένη Αναστασίου

                               Νικόλαος Κεφαλογιάννης

                               Αθανάσιος Κοφίνης

                               Παναγιώτης Λαθούρης

                               Σταύρος Παππάς


2000-2001

Πρόεδρος:             Σταύρος Παππάς           

Αντιπρόεδρος:       Θωμάς Κατσαρός

Γεν. Γραμματέας:   Αντώνιος Αλαβέρας

Ταμίας:                   Στυλιανή Ηρακλειανού

Μέλη:                     Αθανάσιος Κοφίνης

                               Παναγιώτης Λαθούρης

                               Ηλίας Μυγδάλης

                               Θεμιστοκλής Παναγιώτου

                               Κωνσταντίνος Φαινέκος


1999-2000

Πρόεδρος:             Ανδρέας Μελιδώνης      

Αντιπρόεδρος:       Νικόλαος Κεφαλογιάννης

Γεν. Γραμματέας:   Αντώνιος Αλαβέρας

Ταμίας:                   Θεμιστοκλής Παναγιώτου

Μέλη:                     Θωμάς Κατσαρός

                               Παναγιώτης Λαθούρης

                               Εμμανουήλ Πάγκαλος

                               Σταύρος Παππάς

                               Κωνσταντίνος Φαινέκος


1998-1999

Πρόεδρος:             Ιωάννης Σαφλιάνης       

Αντιπρόεδρος:       Κωνσταντίνος Φαινέκος

Γεν. Γραμματέας:   Ανδρέας Μελιδώνης

Ταμίας:                   Αντώνιος Αλαβέρας

Μέλη:                     Θωμάς Κατσαρός

                               Νικόλαος Κεφαλογιάννης

                               Αθανάσιος Κοφίνης

                               Ασημίνα Μητράκου

                               Εμμανουήλ Πάγκαλος


1997-1998

Πρόεδρος:             Ασημίνα Μητράκου       

Αντιπρόεδρος:       Χρήστος Μανές

Γεν. Γραμματέας:   Ευαγγελία Μαγκλάρα-Κατσιλάμπρου

Ταμίας:                   Ανδρέας Μελιδώνης

Μέλη:                     Νικόλαος Κεφαλογιάννης

                               Αθανάσιος Κοφίνης

                               Εμμανουήλ Πάγκαλος

                               Ιωάννης Σαφλιάνης

                               Σταύρος Παππάς


1996-1997

Πρόεδρος:             Αθανάσιος Κοφίνης       

Αντιπρόεδρος:       Χάρης Βασιλόπουλος

Γεν. Γραμματέας:   Σταύρος Παππάς

Ταμίας:                   Δήμητρα Ρούσση-Παινέση

Μέλη:                     Ευαγγελία Μαγκλάρα-Κατσιλάμπρου

                               Χρήστος Μανές

                               Ασημίνα Μητράκου

                               Ηλίας Μυγδάλης

                               Ιωάννης Σαφλιάνης


1995-1996

Πρόεδρος:             Φίλιππος Φιλιππίδης   

Αντιπρόεδρος:       Χρήστος Μανές

Γεν. Γραμματέας:   Σταύρος Παππάς

Ταμίας:                   Δήμητρα Ρούσση-Παινέση

Μέλη:                     Χάρης Βασιλόπουλος

                               Νικόλαος Θαλασσινός

                               Ευαγγελία Μαγκλάρα-Κατσιλάμπρου

                               Ηλίας Μυγδάλης

                               Χαράλαμπος Τούντας


1994-1995

Πρόεδρος:             Ηλίας Μυγδάλης             

Αντιπρόεδρος:       Φίλιππος Φιλιππίδης

Γεν. Γραμματέας:   Χάρης Βασιλόπουλος

Ταμίας:                   Δήμητρα Ρούσση-Παινέση

Μέλη:                     Νικόλαος Θαλασσινός

                               Βασίλειος Καραμάνος

                               Χρήστος Μπαρτσόκας

                               Μαριάννα Μπενρουμπή

                               Χαράλαμπος Τούντας


1993-1994

Πρόεδρος:             Μαριάννα Μπενρουμπή

Αντιπρόεδρος:       Φίλιππος Φιλιππίδης

Γεν. Γραμματέας:   Αθανάσιος Κοφίνης

Ταμίας:                   Βάσω Κομεσίδου

Μέλη:                     Γεώργιος Δημητριάδης

                               Νικόλαος Θαλασσινός

                               Βασίλειος Καραμάνος

                               Χρήστος Μπαρτσόκας

                               Χαράλαμπος Τούντας


1992-1993

Πρόεδρος:             Χρήστος Μπαρτσόκας  

Αντιπρόεδρος:       Παναγιώτα Σημαιοπούλου-Δημοπούλου

Γεν. Γραμματέας:   Γεώργιος Δημητριάδης

Ταμίας:                   Βάσω Κομεσίδου

Μέλη:                     Βασίλειος Καραμάνος

                               Νικόλαος Κατσιλάμπρος

                               Αθανάσιος Κοφίνης

                               Μαριάννα Μπενρουμπή

                               Ηλίας Μυγδάλης


1991-1992

Πρόεδρος:             Χαράλαμπος Τούντας   

Αντιπρόεδρος:       Παναγιώτα Σημαιοπούλου-Δημοπούλου

Γεν. Γραμματέας:   Ηλίας Μυγδάλης

Ταμίας:                   Βάσω Κομεσίδου

Μέλη:                     Δημήτριος Γιαμαλής

                               Γεώργιος Δημητριάδης

                               Νικόλαος Θαλασσινός

                               Νικόλαος Κατσιλάμπρος

                               Αθανάσιος Κοφίνης


1990-1991

Πρόεδρος:             Νικόλαος Κατσιλάμπρος                             

Αντιπρόεδρος:       Χαράλαμπος Τούντας

Γεν. Γραμματέας:   Φίλιππός Φιλιππίδης

Ταμίας:                  Ηλίας Μυγδάλης

Μέλη:                     Δημήτριος Γιαμαλής

                              Νικόλαος Θαλασσινός

                              Βασίλειος Καραμάνος

                              Παναγιώτα Σημαιοπούλου-Δημοπούλου

                              Νικόλαος Τούντας


1989-1990

Πρόεδρος:             Βασίλειος Καραμάνος   

Αντιπρόεδρος:       Χαράλαμπος Τούντας

Γεν. Γραμματέας:   Νικόλαος Τούντας

Ταμίας:                   Αθανάσιος Κοφίνης

Μέλη:                     Δημήτριος Γιαμαλής

                               Νικόλαος Θαλασσινός

                               Κ. Κουφοτζούλη

                               Μαριάννα Μπενρουμπή

                               Φίλιππος Φιλιππίδης


1988-1989

Πρόεδρος:             Βασίλειος Καραμάνος   

Αντιπρόεδρος:       Παναγιώτα Σημαιοπούλου-Δημοπούλου

Γεν. Γραμματέας:   Φίλιππος Φιλιππίδης

Ταμίας:                   Αθανάσιος Κοφίνης

Μέλη:                     Κ. Κουφοτζούλη

                               Έλλη Λάκκα-Παπαδόδημα

                               Χρήστος Μπαρτσόκας

                               Μαριάννα Μπενρουμπή

                               Νικόλαος Τούντας


1987-1988

Πρόεδρος:             Νικόλαος Θαλασσινός  

Αντιπρόεδρος:       Έλλη Λάκκα-Παπαδόδημα

Γεν. Γραμματέας:   Μαριάννα Μπενρουμπή

Ταμίας:                   Αθανάσιος Κοφίνης

Μέλη:                     Εμμανουήλ Διαμαντόπουλος

                               Κ. Κουφοτζούλη

                               Χρήστος Μπαρτσόκας

                               Παναγιώτα Σημαιοπούλου-Δημοπούλου

                               Χαράλαμπος Τούντας


1986-1987

Πρόεδρος:             Παρασκευάς Χριστακόπουλος                   

Αντιπρόεδρος:       Χαράλαμπος Τούντας

Γεν. Γραμματέας:   Χρήστος Μπαρτσόκας

Ταμίας:                   Βασίλειος Καραμάνος

Μέλη:                     Εμμανουήλ Διαμαντόπουλος

                               Νικόλαος Θαλασσινός

                               Νικόλαος Κατσιλάμπρος

                               Έλλη Λάκκα-Παπαδόδημα

                               Παναγιώτα Σημαιοπούλου-Δημοπούλου


1985-1986

Πρόεδρος:             Παρασκευάς Χριστακόπουλος                   

Αντιπρόεδρος:       Νικόλαος Θαλασσινός

Γεν. Γραμματέας:   Δημήτριος  Χατζηδάκης

Ταμίας:                  Βασίλειος Καραμάνος

Μέλη:                     Αργύριος Αργυρόπουλος

                              Εμμανουήλ Διαμαντόπουλος

                              Νικόλαος Κατσιλάμπρος

                              Ευαγγελία Μαγκλάρα

                              Χαράλαμπος Τούντας


1984-1985

Πρόεδρος:             Ιωάννης Αλιβιζάτος       

Αντιπρόεδρος:       Νικόλαος Κατσιλάμπρος

Γεν. Γραμματέας:   Χρήστος Ζούπας

Ταμίας:                   Δημήτριος Χατζηδάκης

Μέλη:                     Βασίλειος Καραμάνος

                               Ευαγγελία Μαγκλάρα

                               Παναγιώτα Σημαιοπούλου-Δημοπούλου

                               Νικόλαος Τούντας

                               Παρασκευάς Χριστακόπουλος


1983-1984

Πρόεδρος:             Σωτήριος Ράπτης          

Αντιπρόεδρος:       Έλλη Λάκκα-Παπαδόδημα

Γεν. Γραμματέας:   Νικόλαος Τούντας

Ταμίας:                   Δημήτριος Χατζηδάκης

Μέλη:                     Ιωάννης Αλιβιζάτος

                               Χρήστος Ζούπας

                               Ευαγγελία Μαγκλάρα

                               Παναγιώτα Σημαιοπούλου-Δημοπούλου

                               Χαράλαμπος Τούντας


1982-1983

Πρόεδρος:             Βασίλειος Καραμάνος   

Αντιπρόεδρος:       Σωτήριος Ράπτης

Γεν. Γραμματέας:   Χαράλαμπος Τούντας

Ταμίας:                   Παναγιώτα Σημαιοπούλου-Δημοπούλου

Μέλη:                     Χρήστος Ζούπας

                               Νικόλαος Θαλασσινός

                               Έλλη Λάκκα-Παπαδόδημα

                               Νικόλαος Τούντας

                               Παρασκευάς Χριστακόπουλος                   


1981-1982

Πρόεδρος:             Νικόλαος Θαλασσινός

Αντιπρόεδρος:       Ευαγγελία Μαγκλάρα

Γεν. Γραμματέας:   Χαράλαμπος Τούντας

Ταμίας:                   Σωτήριος Ράπτης

Μέλη:                     Ιωάννης Αλιβιζάτος

                               Βασίλειος Καραμάνος   

                               Νικόλαος Κατσιλάμπρος

                               Έλλη Λάκκα-Παπαδόδημα

                               Παρασκευάς Χριστακόπουλος


1980-1981

Πρόεδρος:             Ιωάννης Αλιβιζάτος

Αντιπρόεδρος:       Βασίλειος Καραμάνος

Γεν. Γραμματέας:   Νικόλαος Θαλασσινός

Ταμίας:                  Παναγιώτης Παπαδημητρίου

Μέλη:                     Διονύσιος Ίκκος             

                              Νικόλαος Κατσιλάμπρος

                              Ευαγγελία Μαγκλάρα

                              Παναγιώτα Σημαιοπούλου-Δημοπούλου

                              Παρασκευάς Χριστακόπουλος


1979-1980

Πρόεδρος:             Ιωάννης Αλιβιζάτος

Αντιπρόεδρος:       Νικόλαος Κατσιλάμπρος

Γεν. Γραμματέας:   Χαράλαμπος Τούντας

Ταμίας:                  Παναγιώτης Παπαδημητρίου

Μέλη:                    Διονύσιος Ίκκος             

                              Ευστράτιος Κοκλάμης

                              Ευαγγελία Μαγκλάρα

                              Παναγιώτα Σημαιοπούλου-Δημοπούλου

                              Αλίκη Χατζηλουκά-Μάντακα


1978-1979

Πρόεδρος:             Παρασκευάς Χριστακόπουλος

Αντιπρόεδρος:       Νικόλαος Θαλασσινός  

Γεν. Γραμματέας:   Βασίλειος Καραμάνος

Ταμίας:                   Παναγιώτα Σημαιοπούλου-Δημοπούλου

Μέλη:                     Διονύσιος Ίκκος             

                               Ευστράτιος Κοκλάμης

                               Παναγιώτης Παπαδημητρίου

                               Φώτιος Παυλάτος

                               Χαράλαμπος Τούντας

                               Κωνσταντίνος Χλουβεράκης


1977-1978

Πρόεδρος:             Ιωάννης Αλιβιζάτος

Αντιπρόεδρος:       Παρασκευάς Χριστακόπουλος                   

Γεν. Γραμματέας:   Νικόλαος Κατσιλάμπρος

Ταμίας:                   Νικόλαος Θαλασσινός

Μέλη:                     Βασίλειος Καραμάνος   

                               Ευστράτιος Κοκλάμης

                               Φώτιος Παυλάτος

                               Χαράλαμπος Τούντας

                               Κωνσταντίνος Χλουβεράκης


1975-1977

Πρόεδρος:             Ιωάννης Αλιβιζάτος

Αντιπρόεδρος:       Παρασκευάς Χριστακόπουλος                   

Γεν. Γραμματέας:   Ανδρέας Ρήγας

Ταμίας:                   Νικόλαος Θαλασσινός

Μέλη:                     Κωνσταντίνος Ζέρβας

                               Βασίλειος Καραμάνος

                               Νικόλαος Κατσιλάμπρος                             

                               Φώτιος Παυλάτος

                               Χρήστος Τασσόπουλος

 

Top